Lyssna

Bårhult

Inom verksamhetsområdet Bårhult finns ledig mark om
14 500 kvm respektive 7 000 kvm. Etablering av industri, kontor eller logistikverksamhet tillåts enligt gällande detaljplan.

Bårhults verksamhetsområde- Ledig mark inom röd markering

Verksamhetsområdet är beläget norr om riksväg 40 utmed väg 549.  Detaljplanen tillåter att maximalt 50% av markytan får bebyggas med en maxhöjd om 10 meter. För övriga bestämmelser, se detaljplanen.

Områdets geografiska placeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
IllustrationskartaPDF
Rapport geoteknisk utredningPDF

Kontakt

Helena Alterby Nordström, företagslots
031-724 87 76
markochexploatering@harryda.se

Relaterad information

Externa länkar