Kontakt
Lyssna

Vatten- och avloppsarbeten

Nedan redovisar vi planerade vatten- och avloppsarbeten. För akuta åtgärder som vid vattenläckor eller avloppsstopp,
se störningar och avbrott

Finnsjöns vattenverk byggs om

Vattenverket vid Finnsjön byggs om för en säkrare dricksvattenhantering.
Finnsjöns vattenverk

Ny vattentäkt planeras i västra Nedsjön, Hindås

Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2012 att ett nytt vattenverk ska byggas vid Västra Nedsjön, Hindås.
Nedsjöarna

Ny vattentäkt i Hällingsjö

Vattentäkten i Hällingsjö ska flyttas på grund av ny bebyggelse. Förslag på nytt vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter är framtagna.
Hällingsjö

Avloppsinventering pågår

Miljö- och hälsoskydd inventerar enskilda avlopp längs Mölndalsån. För att behålla en god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag måste dåliga avlopp åtgärdas. Fastighetsägare med inte godkända avlopp uppmanas göra nya anläggningar för att förhindra att orenat vatten kommer ut i sjöar och vattendrag.
Enskilda avloppsanläggningar

Vattenförsörjningsplan
Avloppsförsörjningsplan