Vatten- och avloppsarbeten

Nedan redovisar vi planerade vatten- och avloppsarbeten. För akuta åtgärder som vid vattenläckor eller avloppsstopp,
se störningar och avbrott

Ny vattentäkt planeras i västra Nedsjön, Hindås

Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2012 att ett nytt vattenverk ska byggas vid Västra Nedsjön, Hindås.
Nedsjöarna

Ny vattentäkt i Hällingsjö

Vattentäkten i Hällingsjö ska flyttas på grund av ny bebyggelse. Förslag på nytt vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter är framtagna.
Hällingsjö

Avloppsinventering pågår

Miljö- och hälsoskydd inventerar enskilda avlopp längs Mölndalsån. För att behålla en god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag måste dåliga avlopp åtgärdas. Fastighetsägare med inte godkända avlopp uppmanas göra nya anläggningar för att förhindra att orenat vatten kommer ut i sjöar och vattendrag.
Enskilda avloppsanläggningar

Vattenförsörjningsplan
Avloppsförsörjningsplan