Digital vattenmätare

Abonnenter som har fått en digital vattenmätare behöver inte längre göra en årlig avläsning. Istället görs en fjärravläsning, genom att en bil kör förbi och samlar in mätvärden via radio. Den så kallade drive-by insamlingen görs en gång per år. Mätvärdet redovisas på fakturan.

En vattenmätare med markering runt de fem första siffrorna som ska anges vid avläsning.

Avläsning vid ägarbyte

När fastigheten byter ägare ska en manuell slutavläsning av vattenmätaren göras.

Så läser du av mätaren

Ange de första fem stora siffrorna. De visar förbrukningen av vatten i antal kubikmeter. De tre sista små siffrorna ska inte rapporteras in, de är decimaler och visar antal liter.

E-tjänst: Lämna vattenavläsning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 


Felmeddelanden

Din digitala vattenmätare kan visa olika koder som indikerar att den behöver kontrolleras av Härryda vatten och avfalls drifttekniker.

Bilden visar symboler och förklaringar till koder på vattenmätaren som indikerar fel.
  • Reverse: Vattnet flödar genom mätaren i fel riktning. Kontakta våra drifttekniker.
  • Leak: Vattnet har ej varit still i en timme det senaste dygnet. Detta kan vara ett tecken på läckage, till exempel rinnande toalett. Kontakta rörmokare.
  • Burst: Vattenflödet har konstant varit högt under minst 30 minuter, vilket kan vara ett tecken på rörbrott. Kontakta rörmokare.
  • Dry: Mätaren är ej vattenfylld. Kontakta våra drifttekniker.
  • Tamper: Försök till åverkan på mätare. Denna mätare är ej längre godkänd för debitering och måste bytas ut. Kontakta våra drifttekniker.
  • Radio off: Radio av. Kontakta våra drifttekniker.
  • Low battery: Svagt batteri. Kontakta våra drifttekniker.