Lyssna

Vattenmätare

Vattenmätare ska enligt lag bytas ut senast vart tionde år som avser mätning i hushåll. Det gäller mätare som har en kapacitet upp till 2,5 kubikmeter per timme.

Tillfälligt stopp för byten av vattenmätare

För vattenverksamheten är våra kunders och våra medarbetares välmående viktigt. Alla ska känna sig trygga när vi byter vattenmätare i en bostad.
På grund av rådande läge kring coronaviruset har vi därför beslutat att ställa in alla byten av vattenmätare. Beslutet gäller från måndagen 23 mars och tills vidare. Ni som redan har bokade tider för byte kommer att bli kontaktade av oss.
Uppsättning av bygg-mätare, vattenmätare i nybyggnationer och akuta byten, kommer fortfarande att ske efter samråd med verksamheten.

Vi hoppas på förståelse för detta beslut.
VA-verksamheten


Avläsning av vattenmätaren

Varje år skickas ett självavläsningkort ut till alla abonnenter,. På kortet ska du fylla i din avläsning och skicka in till oss så att din fvattenörbrukning kan beräknas korrekt.

Vill du lämna en vattenavläsning oftare än en gång om året kan du göra det via vår e-tjänst som du hittar nedan.

E-tjänst - Lämna vattenavläsninglänk till annan webbplats

Vårt och ditt ansvar

Vattenmätaren är kommunens egendom. Den får endast sättas upp, tas ned och justeras av kommunens personal. Allt övrigt - från servisventil (vid förbindelsepunkt) till tappstället, är fastighetsägarens ansvar.
Ventiler i gatan är också kommunens egendom.

Dags att byta vattenmätare?

Har du fått ett brev från oss om att det är dags att byta vattenmätare, ber vi dig göra en täthetskontroll.
Stäng avstängningsventil "A" och öppna en kran i huset. Om det inte kommer något vatten och mätaren inte snurrar, är ventilen tät och vattenmätare kan bytas.

Om det kommer vatten, prova att öppna och stänga ventilen "A" en gång till. Kommer det fortfarande vatten stänger inte ventilen och den måste bytas av en rörläggare. När du bokat tid med rörläggare, ring Härryda kommun, telefon 031-724 62 05, för stängning av vattnet i gatan.

Fastighetsägare är ansvarig för funktionen på dessa ventiler och måste se till att de fungerar.

Vattenmätare med ventil A före mätaren och ventil B efter mätaren
Ventil Lk 580

Ventil Lk 580

Ventiler märka Lk580

Har ni en eller flera ventiler märkt Lk 580 i fastighetens installation (huset/husen) ska den bytas innan kommunens personal kommer ut och utför mätarbytet. Ventilen kan lätt gå sönder när den manövreras och orsaka vattenskador.

Vattenmätarplatsens utformning

Mätarplatsens utformning. Platsen för vattenmätaren ska vara godkänd av VA-verksamheten. Mätarplats bör anordnas direkt innanför yttervägg/grundmur på inkommande ledning. Mätaren ska skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan. Belysning och golvbrunn ska finnas. För mer information om vattenmätarplatsens utformning se ABVA samt råd och anvisningar.
ABVA och Råd och anvisningar

Vattenförbrukning

Det är viktigt att ha mätaren under uppsikt så att den registrerar förbrukningen. Har mätaren stannat ska detta direkt anmälas så att det inte uppstår någon oklarhet i faktureringen. En normalförbrukning ligger på 120-150m³ per år, beräknat på ett villahushåll med fyra personer.

Förhindra läckage

Att ha uppsikt är ett bra hjälpmedel för att ha en kontroll på den egna anläggningen för att upptäcka ett eventuellt läckage. Är alla kranar och ventiler stängda ska mätarverket stå still. Kontrollera gärna över en natt att mätverket inte har ändrat ställning.

Kontroll av vattenmätare

Ett urval av de mätare som tas ner skickas till ackrediterad (av staten godkänd) verkstad för kontroll att de håller normen för mätnoggrannhet. Bytesplanen är indelad på de olika kommundelarna.

Backventil

I samband med att vattenmätaren monteras, sätts det in en backventil som skyddar mot återströmmande vatten. Det är alltså ett skydd för att det inte ska komma in orent vatten. Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och lyder under livsmedelslagstiftningen.

Kontakt

Frågor om byte av vattenmätare

Servicetekniker
031-724 69 73
Telefontid kl 10-12
va.avfall@hvaa.se

Frågor om självavläsning

Kontaktcenter
031-724 62 00kontaktcenter@harryda.se

Dold info

e-tjänstens