Lyssna

Vattenmätare

Vattenmätare ska enligt lag bytas ut senast vart tionde år som avser mätning i hushåll. Det gäller mätare som har en kapacitet upp till 2,5 kubikmeter per timme.

Byten av vattenmätare återupptas

Härryda vatten och avfall AB börjar åter igen med att byta vattenmätare, efter en tids uppehåll på grund av coronapandemin.
För att byte av vattenmätare ska genomföras på ett tryggt och säkert sätt, vidtas åtgärder som ska förhindra risk för smitta.

I det område där mätarbyte är aktuellt ringer personal på dörren för att boka en tid. Hos hushåll där ingen är hemma lämnas ett informationsblad i brevlådan. På det finns kontaktuppgifter för att ringa och boka tid.

Täthetskontroll

Innan byte av mätaren kan göras behöver du göra en täthetskontroll, se längre ner på sidan.

Läs mer: Byten av vattenmätare återupptas med säkerhetsåtgärder

Inför byte av vattenmätare - gör en täthetskontroll

Innan du bokar tid för byte av vattenmätare ber vi dig göra en täthetskontroll samt kontrollera att du har godkända ventiler. Fungerar inte din anläggning som den ska, måste du åtgärda detta, innan vi kommer.

Stäng avstängningsventil "A" och öppna en kran i huset. Om det inte kommer något vatten och mätaren inte snurrar, är ventilen tät och vattenmätare kan bytas.

Om det kommer vatten, prova att öppna och stänga ventilen "A" en gång till. Kommer det fortfarande vatten stänger inte ventilen och den måste bytas av en rörläggare. När du bokat tid med rörläggare, ring Härryda kommun, telefon 031-724 62 05, för stängning av vattnet i gatan.

Fastighetsägare är ansvarig för funktionen på dessa ventiler och måste se till att de fungerar.

Vattenmätare med ventil A före mätaren och ventil B efter mätaren
Ventil Lk 580

Ventil Lk 580

Ventiler märkta Lk580 och Lk581

Har ni en eller flera ventiler av märket Lk580 och Lk581 i fastighetens installation (huset/husen) ska den bytas innan kommunens personal kommer ut och utför mätarbytet. Ventilen kan lätt gå sönder när den manövreras och orsaka vattenskador.

Vattenmätarplatsens utformning

Mätarplatsens utformning. Platsen för vattenmätaren ska vara godkänd av VA-verksamheten. Mätarplats bör anordnas direkt innanför yttervägg/grundmur på inkommande ledning. Mätaren ska skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan. Belysning och golvbrunn ska finnas. För mer information om vattenmätarplatsens utformning se ABVA samt råd och anvisningar.
ABVA och Råd och anvisningar

Avläsning av vattenmätaren

Varje år skickas ett självavläsningkort ut till alla abonnenter. På kortet ska du fylla i din avläsning och skicka in till oss så att din vattenörbrukning kan beräknas korrekt. Se hur du läser av din mätare i filmen nedan.

Vill du lämna en vattenavläsning oftare än en gång om året kan du göra det via vår e-tjänst som du hittar nedan.

E-tjänst - Lämna vattenavläsning Länk till annan webbplats.

Vårt och ditt ansvar

Vattenmätaren är kommunens egendom. Den får endast sättas upp, tas ned och justeras av kommunens personal. Allt övrigt - från servisventil (vid förbindelsepunkt) till tappstället, är fastighetsägarens ansvar.
Ventiler i gatan är också kommunens egendom.

Vattenförbrukning

Det är viktigt att ha mätaren under uppsikt så att den registrerar förbrukningen. Har mätaren stannat ska detta direkt anmälas så att det inte uppstår någon oklarhet i faktureringen. En normalförbrukning ligger på 120-150m³ per år, beräknat på ett villahushåll med fyra personer.

Förhindra läckage

Att ha uppsikt är ett bra hjälpmedel för att ha en kontroll på den egna anläggningen för att upptäcka ett eventuellt läckage. Är alla kranar och ventiler stängda ska mätarverket stå still. Kontrollera gärna över en natt att mätverket inte har ändrat ställning.

Kontroll av vattenmätare

Ett urval av de mätare som tas ner skickas till ackrediterad (av staten godkänd) verkstad för kontroll att de håller normen för mätnoggrannhet. Bytesplanen är indelad på de olika kommundelarna.

Backventil

I samband med att vattenmätaren monteras, sätts det in en backventil som skyddar mot återströmmande vatten. Det är alltså ett skydd för att det inte ska komma in orent vatten. Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och lyder under livsmedelslagstiftningen.

Kontakt

Frågor om byte av vattenmätare

Drifttekniker
031-724 67 84
031-724 67 96

Telefontid kl 10-12
va.avfall@hvaa.se

Frågor om självavläsning

Kontaktcenter
031-724 62 00kontaktcenter@harryda.se