Sms-tjänst vid vattenavbrott

Du som bor och verkar i Härryda kommun kan snabbt få ett sms med information om du påverkas av exempelvis en vattenläcka.

På Härryda Vatten och Avlopp AB:s webbplats lägger vi ut den senaste informationen vid exempelvis vattenläckor eller andra större händelser som påverkar dig som kommuninvånare. Du kan också få ett sms till din mobiltelefon, om avbrottet påverkar just dig.
Sms-tjänst vid vattenavbrott Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vid fel på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar

Dygnet runt: 031-724 62 05

Relaterad information

Relaterad information