Ytvattentäkt Rådasjön

Rådasjön är dricksvattentäkt för Mölndal och reservvattentäkt för Göteborg.

Rådasjöns skyddsföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Rådasjöns skyddsområde och skyddsföreskrifter, Göteborgs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Härryda kommun har beviljats tillstånd för nedläggning av dricksvattenledning i Rådasjön. Översyn Rådasjöns vattenskyddsområde

Mölndals stad arbetar med en översyn av vattenskyddsområdet runt Rådasjön och Norra Långvattnet. Länsstyrelsen fattar beslut om vattenskyddsområdet då det berör flera kommuner.

Ett dricksvatten av god kvalité är en självklarhet i dagens samhälle. En viktig del i att säkerställa det är att ha en säker råvattentillgång och ett fullgott skydd för kvaliteten på råvattnet.

Vårt samhälle påverkas av ökade hot och risker genom förändrat klimat, ökad kemikalieanvändning och mänsklig påverkan. Mölndals stad har idag ett gällande vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Rådasjön som är från 1996. Nuvarande avgränsning och reglering bedöms inte vara tillräcklig för att säkerställa skyddet av råvattnet på kort och lång sikt. Rådasjön och dess tillrinningsområde sträcker sig inom flera kommuner.