Hindås, västra Nedsjön vattenskyddsområde och föreskrifter

Hindås Västra Nedsjön ytvattentäkt har vattendom, skyddsföreskrifter och skyddsområde fastställda i december 1982.

Det planeras ett nytt vattenverk i Hindås vid västra Nedsjön. Läs mer i vattenförsörjningsplanen och om Nedsjöarna.

Vattenförsörjningsplan

Hindås/Västra Nedsjön skyddsområde Pdf, 27.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Hindås/Västra Nedsjön skyddsföreskrifter Pdf, 390 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Det gäller fartbegränsning 7 knop i hela västra Nedsjön.

Kontakt

Vatten och avfall

031-724 61 00 (växel)
va.avfall@hvaa.se

Tillsyn och dispensansökan
Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (växel)
miljo.halso@harryda.se