Hällingsjö vattenskyddsområde och föreskrifter

Hällingsjö grundvattentäkt har skyddsföreskrifter och skyddsområde fastställda i december 2006.

Den pågående och planerade utbyggnaden av Hällingsjö samhälle medför att bebyggelse hamnar alltför tätt inpå den vattentäkt som idag försörjer Hällingsjö med dricksvatten. En ny grundvattentäkt har skapats och berörda inbjuds till samråd den 22 november till 10 december 2021.