Ytvattentäkt Finnsjön

Varje vattentäkt ska ha vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter.

Historia

Finnsjöns vattenverk tar sitt vatten från Finnsjön. Vattentäkten anlades 1964 och försörjer idag större delen av Mölnlycke, Landvetter och Härryda med cirka 4 300 m³ dricksvatten per dygn. Råvattnet tas från ca 12 meters djup i Finnsjön.

Fördelen med ett djupt vattenintag är att vi kan leverera kallt och friskt vatten av hög kvalitet. Vattnet pumpas från Finnsjön till vattenverket där det renas före vidare distribution till konsumenten. 

Vattenreningen sker genom fällning med Ekoflock med efterföljande filtrering i Dynasandfilter och där avlägsnas humusämnen, bakterier, virus och parasiter. Vattnet passerar även genom filter med aktiverat kol och slutligen tillsätts lite klor för att säkerställa kvaliteten.

På Finnsjöns vattenverk finns idag tre säkerhetsbarriärer, inklusive UV-ljus.

Det är inte tillåtet att köra motordrivna fordon ner till råvattenstationen mellan Finnsjögården och badplatsen. Inte heller att köra motordrivna fordon på sjöisen.

Skyddsföreskrifter Finnsjön Pdf, 3.4 MB.