Kontakt
Lyssna

Ytvattentäkt Finnsjön

Varje vattentäkt ska ha vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter.

Vatten- och avfallsverksamheten har nytt vattenskyddsområde och nya vattenskyddsföreskrifter sedan 2011. Anledningen är anpassning till Naturvårdverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (2003:16).

Finnsjöns vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter PDF

Regeringsbeslut

Vattenskyddsföreskrifterna har överklagats av Trafikverket. Regeringen beslutade 2013-05-23 följande ändring: Beläggning med tankbeläggning får endast ske med tillstånd av den kommunala miljönämnden.

Regeringsbeslut Finnsjöns vattenskyddsföreskrifter 2013-05-23PDF

Det är inte tillåtet att köra motordrivna fordon ner till råvattenstationen mellan Finnsjögården och badplatsen. Inte heller att köra motordrivna fordon på sjöisen.

Historia

Finnsjöns vattenverk tar sitt vatten från Finnsjön. Vattentäkten anlades 1964 och försörjer idag större delen av Mölnlycke, Landvetter och Härryda med cirka 4 300 m³ dricksvatten per dygn. Råvattnet tas från ca 12 meters djup i Finnsjön.

Fördelen med ett djupt vattenintag är att vi kan leverera kallt och friskt vatten av hög kvalitet. Vattnet pumpas från Finnsjön till vattenverket där det renas före vidare distribution till konsumenten. 

Vattenreningen sker genom fällning med Ekoflock med efterföljande filtrering i Dynasandfilter och där avlägsnas humusämnen, bakterier, virus och parasiter. Vattnet passerar även genom filter med aktiverat kol och slutligen tillsätts lite klor för att säkerställa kvaliteten.

På Finnsjöns vattenverk finns idag tre säkerhetsbarriärer, inklusive UV-ljus.

Kontakt

Vatten och avfall

031-724 61 00 (växel)
va.avfall@harryda.se

Tillsyn och dispensansökan
Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (växel)
miljo.halso@harryda.se