Vattenmätare

Vattenmätaren visar hur mycket vatten som används i fastigheten vilket är underlag för hur mycket du ska betala.

Avläsning av vattenmätaren

Varje år skickas ett självavläsningkort ut till alla abonnenter. På kortet ska du fylla i din avläsning och skicka in till oss så att din vattenförbrukning kan beräknas korrekt.
Så läser du av din vattenmätare Länk till annan webbplats.

Vill du lämna en vattenavläsning oftare än en gång om året kan du göra det via vår e-tjänst som du hittar nedan.

E-tjänst - Lämna vattenavläsning Länk till annan webbplats.

Avläsning vid ägarbyte

När en fastighet byter ägare ska vattenmätaren läsas av på överlåtelsedagen och meddelas i anmälan för ägarbytet.
Flytt och ägarbyte Länk till annan webbplats.
E-tjänst: Ägarbyte Länk till annan webbplats.

Byte av vattenmätare

Vi byter ut din vattenmätare ungefär vart tionde år. När det är dags får du en tidsbokning och information av oss.
Innan mätaren kan bytas behöver du kontrollera att din vattenmätarplats funger som den ska.
Byte av vattenmätare Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om byte av vattenmätare

Drifttekniker
031-724 67 96
031-724 67 15

Telefontid kl 10-12
va.avfall@hvaa.se

Frågor om självavläsning

Kontaktcenter
031-724 61 00kommun@harryda.se

Relaterad information