Tillfälligt vatten, byggvatten

Har du behov av tillfälligt vatten, till exempel byggvatten eller om cirkusen kommer till orten? Kontakta kommunen för tillfällig anslutning. Det är mycket viktigt att anslutningen sker på rätt sätt för att säkerställa vår höga kvalitet på dricksvattnet.

Tillfällig anslutning

Alla som vill bruka vårt dricksvatten i olika sammanhang ska ha möjlighet att få ta del av och bekosta det dricksvatten som brukas. Kontakta alltid Finnsjöns vattenverk för tillfälligt vatten från brandposter och spolposter. Vi hjälper till med redskap och manövrerar ventiler för att på ett säkert sätt leverera dricksvatten. 

Avgift

Vid tillfälligt vatten ska en särskild vattenmätare, ett så kallat brandpoströr sättas upp. Se hyra av brandpost under broschyren taxa för vattentjänster, övrigt.  Förutom hyra av mätaren betalas för vattenförbrukningen.

Avgifter VA

Dricksvatten är ett livsmedel

Dricksvatten från kommunens anläggningar är alltid klassat som ett livsmedel. Det är därför extra viktigt att uttag av dricksvatten sker på rätt sätt. Sker en felaktig anslutning finns det risk att bakterier kommer in i vattnet och kan medföra risk för vår hälsa.

Egenkontrollprogram

Vattenverksamheten har arbetat med att ta fram ett egenkontrollprogram för att säkerställa dricksvattnet i Härryda kommun. Detta har gjorts utefter Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 och Livsmedelslagen. Föreskrifterna i livsmedelverkets definitioner som berör vattenverksamheten är vattenverk och distributionsanläggningar.

Vattentankstationer

Om du och ditt företag behöver en större mängd vatten kan du hämta det på någon av våra vattentankstationer. Där är det enkelt att fylla på vatten i tankbil eller cistern med mera. Vattentankstationen får man åtkomst till med en vattentanknyckel.

Här finns vattentankstationer och hur du hämtar en nyckel för vattentankning


Kontakt

Tillfällig anslutning, hyra av brandpoströr
Finnsjöns vattenverk
031-724 62 05

Regler kring anslutning
Vatten och avfall
031-724 6371, 031-724 6228, 031-724 6215,
va.avfall@hvaa.se

Relaterad information