Återströmningskydd

Alla vattenledningar ska ha återströmningsskydd, kallas även backventil. Det är för att säkra kvaliteten på dricksvattnet.

Det är fastighetsägarens ansvar att återströmningsskyddet är av rätt funktionstyp enligt standarden SS-EN 1717. Vid byten av vattenmätare i äldre småhus sätter kommunen in en enkel backventil om sådan saknas.

Kravet på återströmningsskydd finns för att skydda kvaliteten på dricksvattnet. Vattnet inte ska kunna "åka tillbaka" i ledningen. Vatten förorenat med bakterier från t ex varmvattenberedare och badvatten kan åka tillbaka i ledningsnätet om återströmningsskydd saknas.

För företag finns högre krav på typ av återströmningsskydd beroende på typ av verksamhet , kontakta VVS-montör/rörläggare.

Boverket- återströmningsskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Backventiler, exempel på återströmningsskydd.

Backventiler, exempel på återströmningsskydd.