Lyssna

Hållbar vattenanvändning

En stor sjö omgiven av skog och gräs. På bilden finns en text "Det är bara vatten".

Foto: Peter van der Meulen

Det allra viktigaste vi har

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

Härryda kommun arbetar för en hållbar användning

Härryda Vatten och Avfall AB går ihop med över 100 kommuner och vatten- och avloppsorganisationer (VA) i Sverige för att uppmärksamma vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning. Vatten är vår viktigaste naturresurs och vi kan inte längre slösa med vårt viktigaste livsmedel.

― Allt liv på jorden är beroende av vatten och nästan all slags produktion behöver vatten. Vi är många som vill ta del av denna viktiga resurs. Till det kommer klimatförändringar och nationella och globala krav som Agenda 2030 vilket gör att vi måste börja använda vattnet på ett mer hållbart sätt, säger Jessica Sténhoff, vd för kommunala bolaget Härryda Vatten och Avfall AB.

Torka blev startskottet

Det var torkan sommaren 2018 som blev startskottet för många kommuner och VA-organisationer att börja kommunicera budskapet om att spara vatten. För Härryda kommun innebär varmt och torrt väder, i kombination med ökad förbrukning när fler tillbringar sommaren på hemmaplan, till låga nivåer i vattentäkterna. Åtgärder som bevattningsförbud har fått sättas in för att förhindra vattenbrist. För att säkra framtida vattenförsörjning, i takt med att kommunen växer, bygger Härryda Vatten och Avfall AB ut vatten- och avloppssystemet i ett stort projekt som ska göra det möjligt att få dricksvatten även från Västra Nedsjön i Hindås. Utöver detta är det också viktigt att öka kunskapen om vattnets värde.

Vatten är ett gemensamt ansvar

Tillsammans med andra VA-bolag och kommuner i det här projektet kan vi bidra till att öka medvetenheten om hur vi kan spara på vårt dricksvatten genom enkla förändringar i vardagen. Samarbete är viktigt eftersom vatten inte bryr sig om kommun-, läns- eller landsgränser. Vi kanske bor i en kommun, jobbar i en annan och har stuga i en tredje. Samma budskap och uppmuntran om att spara vatten gäller oavsett var du befinner dig. Hållbar vattenanvändning är inte bara en lokal utan även en global fråga, där vi VA-aktörer tillsammans tar ansvar för Agenda 2030-målet Rent vatten och sanitet för alla.

― I Härryda kommun gör vi av med 130 liter vatten/person/dygn. Ett hushåll på fyra personer som borstar tänderna två minuter, två gånger om dagen, kan spara nästan hundra liter vatten – bara
genom att stänga av kranen under tandborstningen. Små förändringar i beteende gör stor skillnad, säger Jessica Sténhoff.

Kampanjen bygger på budskapet om att vatten är det viktigaste vi har och fyller på med konkreta tips för att enkelt spara vatten i vardagen.

Tips - så sparar du på vattnet

Vi bygger ut vatten- och avloppssystemet

Hållbar utveckling - Agenda 2030

Kontakt

Jessica Sténhoff, vd Härryda Vatten och Avfall AB
jessica.stenhoff@hvaa.se