Eget dricksvatten

Eget eller enskilt dricksvatten betyder att du har egen brunn där du hämtar ditt dricksvatten. Du är inte är ansluten till det kommunala vattenledningsnätet.

Egen brunn - Provtagning

För att ta reda på vattenkvaliteten i sin brunn bör alla som har en egen brunn ta vattenprov då och då. Du som har egen brunn får själv ta vattenprov och bekosta analysen.
Analysen bör göras hos ett ackrediterat laboratorium, se länk nedan för förslag på ackrediterade företag.
Provtagning eget vatten

Frågor om enskilt vatten

Vägledning gällande dricksvatten kontakta Livsmedelsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenverk- större brunnar, livsmedelsverksamheter med egen brunn

Till större vattenverk räknas vattenverk som tillhandahåller mer än 10 m3 dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.   

Även vatten som används som en del av en kommersiell, offentlig eller livsmedelsproducerande verksamhet räknas till större vattenverk.  

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) gäller alla större vattenverk . Föreskrifterna reglerar bland annat beredning och distribution av dricksvatten, kvalitetskrav och kontroll med mera. Vattenverk ska bland annat ha ett egenkontrollprogram som är fastställt av tillsynsmyndigheten dvs. miljö- och hälsoskydd i den kommun där vattenverket är beläget.
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan

Anläggningen ska anmälas till miljö- och hälsoskydd.
Anmälan dricksvattenanläggning Pdf, 651.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn Länk till annan webbplats.

Avgift tas inte ut för råd och information.