Kontakt
Lyssna

Rävlanda vattenskyddsområde och föreskrifter

Rävlanda grundvattentäkt har nya skyddsföreskrifter och ett nytt vattenskyddsområde sedan mars 2007.

Rävlanda vattenskyddsföreskrifter, tekniskt underlag 2007-03-26PDF
Karta Rävlanda vattenskyddsområde 07-03-26PDF

Historia

Rävlanda vattenverk tar sitt vatten från en brunn. Vattentäkten anlades 1958 och försörjer idag större delen av Rävlanda och Hindås med cirka 500 m³ dricksvatten per dygn. Är ett grundvattenverk, vattnet pumpas upp ur brunnen och luftas för att höja pH-värdet.
Inga kemikalier behöver tillsättas, vattnet passerar ett UV-ljus för att säkerställa kvaliteten.
Grundvatten har passerat marklagren och därigenom renats från bakterier och andra ämnen som kan påverka dricksvattenkvaliteten.