Rävlanda vattenskyddsområde och föreskrifter

Rävlanda grundvattentäkt har nya skyddsföreskrifter och ett nytt vattenskyddsområde sedan mars 2007.

Historia

Rävlanda vattenverk tar sitt vatten från en brunn. Vattentäkten anlades 1958 och försörjer idag större delen av Rävlanda och Hindås med cirka 500 m³ dricksvatten per dygn. Är ett grundvattenverk, vattnet pumpas upp ur brunnen och luftas för att höja pH-värdet.
Inga kemikalier behöver tillsättas, vattnet passerar ett UV-ljus för att säkerställa kvaliteten.
Grundvatten har passerat marklagren och därigenom renats från bakterier och andra ämnen som kan påverka dricksvattenkvaliteten.