Kvalitet på kommunalt dricksvatten

Kvaliteten på det kommunala dricksvattnet är mycket god i Härryda kommun. Vi gör regelbundna provtagningar i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav, på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som konsument och kund.

Vattenkvalitet och provtagning

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

Kvalitet och provtagning Länk till annan webbplats.

Felanmälan

Om du av någon anledning misstänker att dricksvattnet inte går att dricka, kontakta oss omgående.
Larm och felanmälan