Till innehållet

Vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde är ett avgränsat geografiskt område som länsstyrelsen eller kommunen inrättat för att skydda en sjö eller grundvatten som har eller kan få betydelse som dricksvattenresurs.

Bo och verka i vattenskyddsområde

Kring vattentäkter finns ett skyddsområde med särskilda restriktioner för att skydda vattnet. Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller om man bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. 
Vattenskyddsområden i Härryda kommun Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Tillsyn av vattenskyddsområdena görs av kommunens miljö- och hälsoskydd.

Kontakt

Tillsyn och dispensansökan - Miljö- och hälsoskydd

Plats, adress, länka och beskriv

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-30