Dricksvatten

I Härryda kommun finns tre vattenverk som försöjer kommunen med dricksvatten. Vattnet håller hög och jämn kvalitet.

Vårt dricksvatten

I Härryda kommun finns tre vattenverk, Finnsjöns vattenverk, Rävlanda vattenverk och Hällingsjö vattenverk som försörjer kommunen med dricksvatten.
Dessutom byggs ett nytt vattenverk i Hindås som ska säkra en stor del av vattenförsörjningen för Härryda kommun.
Dricksvatten Länk till annan webbplats.
Vattenförsörjningsplan

Vattenkvaliteten är hög och jämn

Det vatten som vi har i Härryda kommun håller mycket hög och jämn kvalitet. Vattnet uppfyller med bred marginal de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer på dricksvatten för hushållsändamål.

Vi har mjukt till mycket mjukt vatten i Härryda kommun. Därför ska låg dos av tvätt- och diskmedel användas.
Kvalitet och provtagning Länk till annan webbplats.

Återströmningsskydd

Alla vattenledningar ska ha återströmningsskydd, kallas även backventil. Det är för att säkra kvaliteten på dricksvattnet. Det är fastighetsägarens ansvar att ha ett fungerande återströmningsskydd.
Återströmningsskydd Länk till annan webbplats.

Vattenskyddsområden

För att skydda tillgången till dricksvatten omfattas viktiga vattentillgångar av vattenskyddsområden. Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser (skyddsföreskrifter) som styr vad som är tillåtet och inte, för att vattnets kvalitet inte ska hotas.
Vattenskyddsområden Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 61 00
kommun@harryda.se

Vattenkvalitet

Finnsjöns vattenverk
031-88 27 79 va.avfall@hvaa.se

Anslutning kommunalt VA

Vatten och avfall
031-724 6371, 031-724 6228, 031-724 6215
va.avfall@hvaa.se

Relaterad information