Lyssna

Frågor och svar kring bevattningsförbud

Här hittar du svar på vanliga frågor om bevattningsförbud och tillgången på dricksvatten i Härryda kommun.

Vanliga frågor om bevattningsförbud:

1. Var får vi vårt kommunala dricksvatten ifrån?

I Härryda kommun finns tre vattenverk som försörjer kommunen med dricksvatten: Finnsjöns vattenverk i Mölnlycke, Rävlanda vattenverk och Hällingsjö vattenverk.

Kommunens huvudvattentäkt är Finnsjön som idag försörjer Mölnlycke, Landvetter och Härryda, inklusive flygplatsen, med vatten. Det finns också två grundvattentäkter – Rävlanda som försörjer Rävlanda och Hindås, samt Hällingsjö som försörjer Hällingsjö samhälle.

Vi köper också vatten från Mölndal och Partille.

2. Varför måste vi spara på vattnet trots att det regnat mycket?

Hur mycket vatten kommunen får ta ut från en sjö eller en brunn regleras av en vattendom. Om vattennivåerna sjunker under en längre tid måste vi ta till åtgärder som bevattningsförbud, för att det inte ska bli vattenbrist.

Under maj och juni sjönk vattennivån i våra vattentäkter kraftigt och har trots allt regnande inte återhämtat sig. Därför är det viktigt att bevattningsförbudet kvarstår.

3.Gäller bevattningsförbudet både hushåll, företag och kommunala verksamheter?

Ja, det gäller alla som använder det kommunala dricksvattnet. Det gäller alltså inte dig som har egen brunn, men vi rekommenderar ändå att också du är sparsam eftersom grundvattennivåerna allmänt sett är låga.

6. Vad händer om man bryter mot bevattningsförbudet?

Om du bryter mot bestämmelsen om bevattningsförbud kan du få betala en avgift enligt VA-taxan 2020. Härryda kommun har också möjlighet att stänga av vattentillförseln till din fastighet.

7. Min granne tvättar sin husfasad.

Om du har möjlighet, prata med din granne. Din granne känner kanske inte till bevattningsförbudet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara dricksvatten. Det kan också vara så att din granne har tillgång till egen brunn och då gäller inte bevattningsförbudet.

10. Varför betalar jag som VA-abonnent inte en lägre brukningsavgift när vi har bevattningsförbud?

Kommunens verksamhet för vatten och avlopp (VA) är inte vinstdrivande. Kostnader och intäkter är baserade på självkostnadsprincipen. Det betyder att VA-kollektivet har rätt till ersättning för sina faktiska kostnader. Det finns inte något stöd för en allmän sänkning, varken i ABVA eller i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). I samband med ett bevattningsförbud minskar inte heller VA-verksamhetens kostnader, det är snarare tvärtom.

Som VA-abonnent kan du påverka din vattenförbrukning genom att spara på vattnet. För att vi ska kunna fakturera dig för det vatten som du använder görs en årlig avläsning. Vi gör utskick om avläsning under september månad.

Här hittar du mer information om avläsningen.

11. Varför höjer ni inte taxan för vatten, då skulle kanske folk förbruka mindre?

Kommunen får enligt vattentjänstlagen inte ta in mer pengar än vad verksamheten behöver för att täcka sina kostnader.

12. Kan ni inte ändra vattendomen så man får ta ut mer vatten när det behövs?

Nej, det bestämmer endast Mark- och miljödomstolen utifrån noggranna beräkningar om sjöns avrinningsområde, hur stor sjön är och om det finns dämmen m.m.
Länsstyrelsen har tillsyn över oss så att vi följer vattendomen.

13. Finns det planer på att bygga ut vattenproduktionen?

Ja, kommunfullmäktige i Härryda kommun beslutade 2012 att det ska byggas ett nytt vattenverk i Hindås, vid Västra Nedsjön. Kommunen fick en utökad vattendom 2017. Det nya vattenverket i Hindås beräknas vara i drift runt 2023. Vattenproduktionen i Hindås kommer då att komplettera Finnsjöns distributionsområde.

Läs mer om planeringen av Hindås vattenverk och se kortfilmen som förklarar framtidens vattenförsörjning i Härryda

15. Hur kan jag få snabb information om läget förändras?

Kommunens webbplats är vår primära informationskanal, här kan du följa utvecklingen. Det står "Uppdaterad den..." och datum, så att du ser när det har tillkommit ny information.

Du som har ett mobilnummer kopplat till en bostadsadress i Härryda kommun får automatiskt ett sms om viktig information som till exempel bevattningsförbud. Det är en tjänst som Härryda kommun råder över och kan använda vid behov. Om du har en jobbmobil eller ett oregistrerat kontantkort måste du själv koppla ihop telefonnumret med din adress - här kan du göra det på ett enkelt sätt:
Anmälan till sms-tjänstlänk till annan webbplats

Vi informerar även på Facebook. länk till annan webbplats

17. Hur hanterar Härryda kommun frågan om bevattning?

Allmänt kan man säga att kommunen hanterar situationen enligt de beredskapsplaner för samhällsstörningar som finns. Det kan både vara egna åtgärder och samverkan med andra aktörer som länsstyrelsen, räddningstjänsten och våra grannkommuner.

18. Vad är viktigast - att tvätta händerna ofta och länge för att förhindra smittspridning av coronavirus, eller spara på dricksvattnet?

Givetvis ska du fortsätta tvätta händerna ofta och länge för att förhindra smittspridning av coronaviruset. Det finns inga restriktioner på att använda drickvatten för hygien.
Du kan alltid försöka samla upp ditt spillvatten och använda till annat.

19. Har vi något avtal om upphandling av vatten från grannkommun tills nya vattenverket är klart?

Ja, vi kan köpa vatten från Mölndals Stad och Partille kommun.

21. Är det inte dags att ansluta Härryda kommuns vattenförsörjning till Göta älv istället så att vi får bukt med problemet i framtiden?

Vi planerar ett eget vattenverk i Hindås med vatten från Västra Nedsjön för att ta höjd för ett ökat behov och fler kunder.