Översvämning

Vid risk för översvämning finns det en del saker att tänka på.

Du som fastighetsägare kan minska skadeverkningarna om vatten börjar tränga upp ur golvbrunnarna vid exempelvis häftiga regn eller hastig snösmältning.

Förslag på åtgärder:

  • Stäng eventuella ventiler på avloppsledningen.
  • Montera lock över golvbrunnarna eller täck golvbrunnarna med något tätande och ställ på ett tungt föremål.
  • Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning.
  • Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.
  • Tänk på hygienen efter kontakt med inströmmande vatten.
  • Kontakta VA-avdelningen snarast.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag.
  • Dokumentera eventuella skador genom att till exempel fotografera.
  • Undvik att släppa ut mer vatten i avloppsledningarna det vill säga låt bli att köra disk- och tvättmaskiner, duscha mycket m m.

Kontakt

Felanmälan

Vid fel på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför fastighets- och tomtgräns:
Larm och felanmälan

Vid fel inom fastighets- och tomtgräns, se Gula sidorna, under Rörarbeten.

Kommunalt VA

Vatten och avfall
031-724 6371, 031-724 6228, 031-724 6215
va.avfall@hvaa.se

Relaterad information