LTA-system

I kommunen finns det ett 60-tal fastigheter som har LTA-system och kommunalt avlopp. De finns i Eriksmyst, Hällingsjö och några i Björröd, Landvetter.

LTA-system

LTA står för LättTryckAvlopp. Det innebär att spillvattnet från fastigheten pumpas till det kommunala nätet eftersom det inte går med självfallsledning. Ett LTA-system består av pump, tank, automatik, nivå-givare, larmindikator och en backventil vid fastighetsgränsen.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren äger och är ansvarig för samtliga ledningar fram till förbindelsepunkten (0,5 meter utanför tomtgränsen). I fastighetsägarens ansvar för LTA-stationen ingår att:

  • Ha löpande tillsyn av system och larm.
  • Omgående meddela Härryda kommun vid fel och driftstörningar, till exempel om det blir svårare att spola, det rinner undan långsammare eller blir stopp.
  • Upplåta nödvändigt utrymme.​
  • Bekosta elförsörjningen av systemet.
  • Ansvara för elinstallation fram till kopplingsplint i pumpstationen.
  • Bekosta nödvändiga anordningar (schakt och anläggning av pumpstationen) för att sammankoppla enheten med installationen i övrigt.
  • Skydda och vårda systemet (se Råd &Anvisningar, ABVA)

Härryda kommuns ansvar

  • Ta emot spillvatten.
  • Svara för service och felavhjälpning av pumpstationen.

Underhåll

Se över pumpen regelbundet så att till exempel toalettpapper inte har fastnat. Vid stopp bör man inte spola eftersom det kan leda till att ni drabbas av vattenskada. Håll fritt från växtlighet så det är lätt att komma åt för service.
Insamling av matfett

Felanmälan

Vatten och avlopp, dygnet runt: 031-724 62 05.

Kontakt

Felanmälan

Vatten och avlopp
Dygnet runt: 031-724 62 05

Ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 61 00
va.avfall@hvaa.se

Anslutning kommunalt VA

Vatten och avfall
031-724 6371, 031-724 6228, 031-724 6215
va.avfall@hvaa.se

Relaterad information