Fettavskiljare

Fettavskiljare ska finnas i livsmedelslokaler för att förebygga avloppsstopp och skadade ledningar. 

Varför krävs fettavskiljare?

Avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras kan innehålla mycket fett. När vattnet kyls ner i ledningssystemet ansamlas fettet på ledningarna och kan orsaka stopp med betydande skador som källaröversvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten. Det kan betyda stora kostnader för renspolning och ersättning till drabbade fastighetsägare.

Fettavlagringar bildar också svavelväte, en illaluktande och giftig gas som ger frätskador på VA-ledningar och utgör en hälsorisk. För att förhindra utsläpp av större mängder fett ska fettavskiljare vara installerad i fastigheter med livsmedelshantering.

Vilka verksamheter ska ha fettavskiljare?

Följande verksamheter måste ha fettavskiljare:

 • Bageri/konditori
 • Café
 • Catering
 • Charkuteri
 • Friteringsanläggning
 • Grill- och gatukök
 • Hamburgerbar
 • Livsmedelsbutik med bageri, grill eller chark
 • Livsmedelsindustri
 • Personalmatsal (Vid fler än 200 sittplatser)
 • Pizzeria
 • Restaurang
 • Rökeri
 • Salladsbar
 • Storkök

När fettavskiljare ska installeras

Tag kontakt med Vatten- och avfallsverksamheten för att få information om typgodkända fettavskiljare.

Tillstånd

Fettavskiljare godkänns av Vatten och avfall, tillsammans med uppgifter om dimensionerat flöde och antal serveringsplatser. Vid ny- eller tillbyggnad av livsmedelslokal görs anmälan till Bygglovsenheten och Miljö- och hälsoskydd. Det gäller även vid väsentlig ombyggnad. Regler och handbok för fettavskiljare i Härryda kommun Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Dimensioneringsregler

Fettavskiljaren ska dimensioneras enligt standarden SS-EN 1825-2. För beräkning, se:
Dimensionering av fettavskiljare Excel, 22 kB, öppnas i nytt fönster.
Miljö, livsmedelsverksamhet

Kontroll och tömning

Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens skötsel. Tömning ska ske minst en gång per år enligt taxa för avfall och slam. Ett vanligt intervall för tömning är en gång per månad (Europastandard). Vid tömning gör entreprenören en bedömning om det nuvarande intervallet är tillräckligt för att säkerställa avskiljarens funktion.

Vid tömning ska avskiljaren tömmas, rengöras och återfyllas. Abonnemang för tömning ska tecknas av fastighetsägaren med kommunens entreprenör Renova. Fett klassas som hushållsavfall och omfattas av avfallsföreskrifterna. Se även ABVA.

Taxa för avfall och slam
Avfallsföreskrifter
ABVA - allmänna bestämmelser för vattentjänster i Härryda kommun

Om fettavskiljare saknas

Befintliga verksamheter som berörs av dessa regler, men som inte har fettavskiljare, ska senast sex kalendermånader efter skriftlig begäran från Vatten- och avfallsverksamheten installera en fettavskiljare.

Insamling av fett

Frityrolja, stekfett och inläggningsoljor ska inte hällas i avloppet även om fettavskiljare finns, utan ska samlas upp och återvinnas. Detta ska ske av ackrediterat återvinningsföretag eller lämnas på Bråta återvinningscentral.
Bråta återvinningscentral

Återvinning av fett

Det begagnade matfettet som tas omhand förädlas i en miljövänlig process där fettsyror och glycerol utvinns. Dessa ämnen används sedan vid tillverkning av bland annat tvål- och tvättmedelsprodukter, plast och gummi, papperskemikalier, stearin m.m.

Vad gör du med några liter frityrolja?

Frityrolja får inte hällas i avloppet eftersom det kan orsaka igensatta ledningar och källaröversvämningar. Det kan också skada ledningar genom frätning eftersom fettavlagringar bildar svavelväte.

Gör så här

Lämna in använd matolja på Bråta återvinningscentral. Häll oljan i en plastdunk eller en mjölkkartong och förslut.
Fettinsamling