Lyssna

Vatten- och avloppsplan Benareby södra

Härryda kommun gjorde 2002 genom BERGAB, en vatten- och avloppsutredning i området södra Benareby. Utredningen syftade till att ge långsiktiga vatten- och avloppslösningar i området, sammanställda i en VA-plan.

I de flesta fall går det att lösa avloppet på eller i anslutning till den egna fastigheten, vissa fall är får avloppet lösas genom mindre gemensamhetsanläggningar. VA-planen används efter hand som nya anläggningar behövs.

Här kan du läsa VA-planen i pdf-format samt se på kartor hur avloppen är tänkta att lösas. För varje fastighet finns en  beskrivning i text samt en karta över tänkt avloppsplacering. Planen är indelad i olika delområden och för att hitta vilket område fastigheten tillhör måste du först gå in i nyckeln,  bilaga 4.

Bilaga 1

JordartskartaPDF

Bilaga 2

Enkät PDF

Bilaga 3

SammanställningPDF

Bilaga 4, Nyckeln

bilaga 4.PDF

VA-plan (pdf 659 kB) med beskrivning av lösning för varje fastighetPDF

Bilaga 5 Befintliga anläggningar

ÖversiktskartaPDF
Karta delområde 1PDF
Karta delområde 2PDF
Karta delområde 3 PDF
Karta delområde 4PDF
Karta delområde 5 PDF
Karta delområde 6PDF
Karta delområde 7PDF
Karta delområde 8PDF
Karta delområde 9PDF
Karta delområde 10PDF

Bilaga 6 Planerade anläggningar

ÖversiktskartaPDF
Karta delområde 1PDF
Karta delområde 2PDF
Karta delområde 3PDF
Karta delområde 4PDF
Karta delområde 5 PDF
Karta delområde 6PDF
Karta delområde 7PDF
Karta delområde 8PDF
Karta delområde 9PDF
Karta delområde 10PDF

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se