Lyssna

Förmultningstoaletter

En förmultningstoalett fungerar som ett slutet system där avfallet bryts ned till en slutprodukt som kan användas som jordförbättringsmedel. Avfallet samlas i en behållare under toaletten, där det bryts ned biologiskt.

För att nedbrytningen ska fungera krävs rätt temperatur, fuktighet och lufttillförsel. Behållaren bör placeras i ett uppvärmt och isolerat utrymme. Behållaren ska vara ventilerad, antingen genom självdrag eller genom mekanisk ventilation.

För ett mindre hushåll räcker det ofta med den förmultningsbehållare som ingår i själva toaletten. För att klara toppbelastningar kan den kompletteras med en latrinkompost.
Information om latrinkompost

För ett större hushåll med hög belastning krävs en toalett med stor förmultningskammare. Större förmultningskammare placeras vanligen i källarplan eller i grunden. Detta system kan även ta hand om det komposterbara hushållsavfallet.

Tillstånd behövs

Tillstånd krävs alltid för torra toalettlösningar och latrinkomposter. Är du osäker kontakta miljö- och hälsoskydd.

E-TJÄNST, ANSÖKAN OM TORRTOALETTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om torrtoalettPDF

Avgift

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för att handlägga ansökan om förmultningstoalett enligt beslut av kommunfullmäktige. Avgiften är två timmars handläggningstid.

Taxan miljöbalken

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se