Förbränningstoaletter

I en förbränningstoalett förbränns allt toalettavfall vid hög temperatur och det enda som blir kvar är en liten mängd aska. Förbränningen sker med hjälp av el eller gasol.

Den vanligaste typen av förbränningstoalett spolas inte med vatten. En påse används vid varje toalettbesök för att toalettskålen inte ska bli smutsig. Vid ”spolning” ramlar toalettavfallet ned till förbränningskammaren. Förbränning sker sedan under 60-70 minuter. Toaletten kan användas under tiden.

Om toaletten används ofta kan förbrukningen av el eller gasol bli hög och därmed också kostsam.

Tillstånd behövs

Tillstånd krävs alltid för torra toalettlösningar och latrinkomposter. Är du osäker kontakta miljö- och hälsoskydd.

E-TJÄNST, ANSÖKAN OM TORRTOALETT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd Länk till annan webbplats.