Lyssna

Torrtoaletter

Det finns flera olika varianter av torrtoaletter. Några av dessa är förmultningstoaletter, förmultningstoaletter med urinseparering samt förbränningstoaletter. När du använder dig av dessa ska också materialet efterkomposteras i en latrinkompost.

Toaletterna är i princip luktfria. Näringsämnen kan bättre tillvaratas som är gynnsamt för komposteringsprocessen.

Tillstånd behövs

Tillstånd krävs alltid för torra toalettlösningar och latrinkomposter. Är du osäker kontakta miljö- och hälsoskydd.

Ansökan om förmultningstoalettPDF

Avgift

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för att handlägga anmälan om latrinkompost, förmultningstoalett eller annan torrtoalett enligt beslut av kommunfullmäktige. Avgiften är för närvarande två timmars handläggningstid.

Taxa miljöbalken

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se