Torrtoaletter

Det finns flera olika varianter av torrtoaletter. Några av dessa är förmultningstoaletter, förmultningstoaletter med urinseparering samt förbränningstoaletter. När du använder dig av dessa ska också materialet efterkomposteras i en latrinkompost.

Toaletterna är i princip luktfria. Näringsämnen kan bättre tillvaratas gynnsamt för komposteringsprocessen.

Tillstånd behövs

Tillstånd krävs alltid för torra toalettlösningar och latrinkomposter. Är du osäker kontakta miljö- och hälsoskydd.

Förbränningstoalett

Förmultningstoalett

Latrinkompost

Urinseparering

E-TJÄNST, ANSÖKAN OM TORRTOALETT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd