Lyssna

Anlägga enskilt avlopp

Innan du får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska du skicka in en ansökan eller anmälan till miljö- och hälsoskydd

Att skaffa ny avloppsanläggning

Stegen fram till ny avloppsanläggning:

Välj teknik

Det är du som fastighetsägare som väljer vilken typ av avloppsanläggning just du vill ha. Om du behöver hjälp kan du kontakta en grävare, entreprenör eller konsult. Det går också bra att ringa oss på miljö- och hälsa för att få råd och information eller besöka oss på kontoret.

Ytterligare reningssteg

Ett extra reningssteg används i de fall då den typ av avloppsteknik som man vill använda inte klarar de skyddsnivåer som gäller för området. Det kan vara att anläggningen inte klarar hög skyddsnivå för hälsoskydd (ofta reningsverk) och behöver kompletteras med ett extra reningssteg för att klara skyddsnivån. Det kan vara en markbädd eller infiltration som behöver klara hög miljöskyddsnivå när det gäller kväve eller fosfor. Det extra reningssteget ingår sedan i avloppsanläggningen (som är alla delar av avloppet som renar vattnet).

Fyll i ansökan

Du eller din entreprenör kan fylla i ansökan men det är du som fastighetsägare som skriver under blanketten innan den skickas in till oss. Tillsammans med ansökan behöver du bland annat skicka in en profilskiss och en situationsplan, läs mer om detta i broschyren nedan.

Så här anlägger du enskilt avloppPDF
Ansökan/anmälan om enskilt avloppPDF
Bilaga till ansökan - minireningsverkPDF
Ansökan/anmälan enskilt avlopp - komplementbyggnadPDF

Platsbesök

När vi fått in ansökan kommer vi att komma ut och titta på platsen och även titta i en provgrop. Platsbesöket gör vi för att bedöma om den teknik du valt passar på den föreslagna platsen. Om någon uppgift saknas ber vi dig eller din entreprenör att skicka in fler uppgifter.

Anläggningsarbetet

Grävarbetet får påbörjas först efter att du fått ett beviljat tillstånd av oss.

Innan sluttäckning sker ska vi på miljö- och hälsoskydd inspektera avloppsanläggningen. Först när besiktningen är klar och anläggningen är godkänd får den tas i bruk.