Kontakt
Lyssna

Anlägga enskilt avlopp

Innan du får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska du skicka in en ansökan eller anmälan till miljö- och hälsoskydd

Att skaffa ny avloppsanläggning

Stegen fram till ny avloppsanläggning:

 • Välj teknik - Det är du som fastighetsägare som väljer vilken typ av avloppsanläggning just du vill ha. Om du behöver hjälp kan du kontakta en grävare, entreprenör eller konsult. Det går också bra att ringa oss på miljö- och hälsa för att få råd och information eller besöka oss på kontoret.
 • Fyll i ansökan - Du eller din entreprenör kan fylla i ansökan men det är du som fastighetsägare som skriver under blanketten innan den skickas in till oss. Tillsammans med ansökan behöver du bland annat skicka in en profilskiss och en situationsplan, läs mer om detta i broschyren nedan.
  Så här anlägger du enskilt avloppPDF

  Ansökan/anmälan om enskilt avloppPDF
  Bilaga till ansökan - minireningsverkPDF

 • Platsbesök - När vi fått in ansökan kommer vi att komma ut och titta på platsen och även titta i en provgrop. Platsbesöket gör vi för att bedöma om den teknik du valt passar på den föreslagna platsen. Om någon uppgift saknas ber vi dig eller din entreprenör att skicka in fler uppgifter.
 • Anläggningsarbetet - Grävarbetet får påbörjas först efter att du fått ett beviljat tillstånd av oss.
 • Slutbesiktning - Innan sluttäckning sker ska vi på miljö- och hälsoskydd inspektera avloppsanläggningen. Först när besiktningen är klar och anläggningen är godkänd får den tas i bruk.