Till innehållet

Avlopp

Vattnet som spolas och sköljs ner i avloppsledningarna och leds vidare till avloppsreningsverken där det renas innan det släppas ut i de naturliga vattendragen igen. Härryda Vatten och Avfall AB har i uppgift att ta hand om avloppsvattnet på ett miljö- och hälsosäkert sätt. 

Vatten spolar i en toalettstol.

Volodymyr Shtun, Mostphotos.

Avloppsvatten

Avloppsvatten är en samlad benämning för spillvatten och dagvatten. Spillvatten är vatten från toalett, dusch, disk, tvätt och bad men också från processer i industrin. Dagvatten är regn-, spol-, drän- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som till exempel hustak, gator och parkeringar eller på genomsläpplig mark.
Avlopp och rening Länk till annan webbplats.

Skräp blir problem i avloppet

Reningsverken är byggda för att hantera kiss, bajs och toapapper. När fel saker spolas ner i avloppet orsakar det dyra stopp och försvårar reningsprocesserna. Miljöfarliga ämnen riskerar att hamna i vårt värdefulla vatten och kan skada både människor och djurliv.

Detta ska inte spolas ner i toaletten:

  • Tops, tandtråd, tamponger, bindor och kondomer. Ha en papperskorg på toaletten för att slänga sådant skräp.
  • Våtservetter, pappershanddukar, hushållspapper och liknande löser inte upp sig i vatten som toalettpappret gör utan bildar ansamlingar som orsakar stopp. Släng i papperskorg istället.
  • Hår klumpar ihop sig och bildar stora nät. Borsta håret innan du duschar så åker inte lika mycket ner i avloppet.
  • Mediciner och kemikalier syns inte och bryts inte alltid ner och kan gå direkt ut i naturen. Lämna in dina mediciner till apoteket istället.

Inget matfett i vasken

Fett orsakar allvarliga driftstörningar i såväl ledningsnätet som i pumpstationer och avloppsreningsverk. Torka ur stekpannan med papper som läggs i hushållssoporna. Större mängder hälls på flaskor som lämnas på Bråta återvinningscentral.
Matfett Länk till annan webbplats.

Fettavskiljare

Fettavskiljare ska finnas i livsmedelslokaler för att förebygga att matfett orsakar stopp eller skador i avloppsledningar.
Fettavskiljare för livsmedelsverksamheter Länk till annan webbplats.

Vid händelse av utsläpp - ring 112

Kontakta räddningstjänsten på 112 om det inträffar en olyckshändelse som medför utsläpp av syror, lösningsmedel, metaller, oljor eller större mängder av andra ämnen till spill- eller dagvattennätet. Det är viktigt att åtgärder snabbt kan sättas in för att för hindra eller motverka störningar i reningsverken liksom i arbets- och naturmiljön.

Kontakt

Vid fel på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar

031-724 62 05 (Dygnet runt)

Härryda Vatten och Avfall AB

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-23