Avlopp

Spillvatten är vatten från toalett, dusch, disk, tvätt och bad. Det vill säga det många kallar för avloppsvatten. Avloppsvatten är en samlad benämning för spillvatten och dagvatten.

Skräp i avloppet ställer till problem hos reningsverken

Endast kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten. Allt annat skräp ska kastas i en soptunna för att inte orsaka stopp i avloppet. Stopp ställer inte bara till problem utan kostar även pengar i onödan.
Exempel på saker som fulspolas och som ställer till problem hos reningsverken är tops, hår, tamponger och kondomer.
Läs mer om avlopp och rening Länk till annan webbplats.

Stopp i avloppet

Här är några tips på vad du kan göra ifall du får stopp i vasken eller golvavloppet.
Avlopp och rening Länk till annan webbplats.

Fettavskiljare vid livsmedelshantering

Fettavskiljare ska finnas i livsmedelslokaler för att förebygga att matfett orsakar stopp eller skador i avloppsledningar.
Fettavskiljare Länk till annan webbplats.

Översvämning

Vid översvämning finns det en del saker du som fastighetsägare kan göra för att minska skadeverkningarna.
Översvämning Länk till annan webbplats.

Vid händelse av utsläpp, kontakta genast räddningstjänsten

Kontakta räddningstjänsten på 112 om det inträffar en olyckshändelse som medför utsläpp av syror, lösningsmedel, metaller, oljor eller större mängder av andra ämnen till spill- eller dagvattennätet. Det är viktigt att åtgärder snabbt kan sättas in för att för hindra eller motverka störningar i reningsverken liksom i arbets- och naturmiljön.

Eget avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp ska du anlägga en enskild avloppsanläggning.
Egen avloppsanläggning

Lätt Trycksatt Avlopp - LTA

LTA-system används i områden där det är svårt eller kostsamt att bygga ett vanligt självfallssystem för avloppsvatten. Här finns information för dig som har en LTA-enhet.
Lätt Trycksatt Avlopp - LTA Länk till annan webbplats.

Avloppsförsörjningsplan

Härrydas avloppsförsörjningsplan innehåller en beskrivning av nuvarande avloppsförsörjning (både spillvatten och dagvatten), naturgivna förutsättningar samt framtida förutsättningar som bebyggelse och befolkning som påverkar avloppsförsörjningen inom kommunen.
Avloppsförsörjningsplan