Avlopp

Spillvatten är vatten från toalett, dusch, disk, tvätt och bad. Det vill säga det många kallar för avloppsvatten. Avloppsvatten är en samlad benämning för spillvatten och dagvatten.

Gör som Edward Blom, sluta fulspola

I toaletten ska bara kiss, bajs, vatten och toalettpapper. Oavsett om du har kommunalt eller enskilt avlopp.
Se filmen om hur Edward Blom ska sluta att fulspola.

Fulspolningar ställer till problem hos reningsverken

Exempel på saker som fulspolas och som ställer till problem hos reningsverken. Detta ska inte spolas ner i toaletten:

  • Tops fastnar inte i grovgallret utan åker vidare till pumparna och förstör dem.
  • Hår klumpar ihop sig och bildar stora nät. Borsta håret innan du duschar så åker inte lika mycket ner i avloppet.
  • Kemikalier syns inte och bryts inte alltid ner och kan gå direkt ut i naturen. Lämna in dina mediciner till apoteket istället för att hälla ut dem i vasken.
  • Tamponger och kondomer tror många felaktigt är okej att slänga i toaletten. Detta ska slängas i soporna.
  • Strumpbyxor kan bilda 20 meter långa trådar som trasslar ihop sig och fastnar i pumpar.

Kommunens reningsverk

3,8 miljoner kubikmeter avloppsvatten från Mölnlycke, Landvetter och Härryda leds i avloppstunnel till Göteborg för rening i Ryaverket, Gryaab. Spillvatten från Hindås och Rävlanda går till Rävlanda reningsverk. Hällingsjö har ett eget reningsverk.

Kommunala avloppsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll innan det släpps ut i ett vattendrag. Produkter med miljöfarliga ämnen får inte tillföras avloppssystemet eftersom de påverkar reningsprocessen, slammet och vattendrag. 

Stopp i avloppet?

Avloppsstopp går att få bort utan kemikalier. Prova först med hett vatten i ganska stor mängd. Fungerar inte det prova att lösa en kopp bikarbonat och en kopp salt i en kastrull med kokande vatten. Häll sedan detta i avloppet.

Avloppsvatten

Det mesta av avloppsvattnet i Härryda renas i Göteborg, Gryaab. Gryaab Länk till annan webbplats.

Vid händelse av utsläpp, kontakta genast räddningstjänsten

Kontakta räddningstjänsten på 112 om det inträffar en olyckshändelse som medför utsläpp av syror, lösningsmedel, metaller, oljor eller större mängder av andra ämnen till spill- eller dagvattennätet. Det är viktigt att åtgärder snabbt kan sättas in för att för hindra eller motverka störningar i reningsverken liksom i arbets- och naturmiljön.