Avgifter och regler för kommunalt VA

Vattenförsörjning och avloppshantering – VA, finansieras via avgifter från abonnenterna. Avgifterna ska täcka kostnader för att producera drickvatten, rena avloppsvatten, utbyggnad, drift och underhåll av ledningsnät.

Avgifter för vattentjänster

Den kommunala VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige och består av en anläggningsavgift och en brukningsavgift.
Faktura för kommunala vattentjänster skickas 4 gånger per år.
Avgifter och regler för VA Länk till annan webbplats.
Taxa för vattentjänster 2022 Pdf, 403.5 kB.
Årsredovisning Länk till annan webbplats.

Anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp

Vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp tas en avgift ut. Läs mer på sidan om Anslutning till kommunalt VA.
Anslutning kommunalt VA Länk till annan webbplats.

Betalningsalternativ

Betala gärna med e-faktura eller via autogiro. Från augusti 2022 får den som är ansluten till Kivra fakturan i sin digitalal brevlåda.
Betalning och fakturor Länk till annan webbplats.

Vill du ha rådgivning så finns budget- och skuldrådgivningen på kommunen.
Budget- och skuldrådgivning

ABVA, va-bestämmelser 

Fastighetsägare och verksamheter som är ansluten till det allmänna vatten och avloppssytemet ska känna till de regler som gäller. Dessa föreskrifter finns att läsa i Allmänna Bestämmelser för Vattentjänster - ABVA.
Den nu gällande ABVA beslutades av kommunfullmäktige 2009.
VA-bestämmelser - ABVA Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 61 00
kommun@harryda.se

Avgifter, anslutning kommunalt VA

Vatten och avfall

031-724 6371, 031-724 6228, 031-724 6215
va.avfall@hvaa.se

Relaterad information