Årsredovisning vattentjänster

VA-verksamheten gör en egen årsredovisning enligt Vattentjänstlagen. Årsredovisningen för 2018 antogs av kommunfullmäktige 17 juni 2019