Lyssna

Årsredovisning vattentjänster

VA-verksamheten gör en egen årsredovisning enligt Vattentjänstlagen. Årsredovisningen för 2018 antogs av kommunfullmäktige 17 juni 2019

Årsredovisningen vänder sig till interna och externa intressenter som leverantörer, andra offentliga myndigheter och kommuninvånare.
Vattenverksamhetens årsredovisning 2018PDF
Vattenverksamhetens årsredovisning 2017PDF
Vattenverksamhetens årsredovisning 2016PDF
Vattenverksamhetens årsredovisning 2015PDF