Kontakt
Lyssna

Avgifter för kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten

VA-verksamheten är helt finansierad av avgifter från abonnenterna. Avgifterna ska täcka kostnader för utbyggnad och underhåll av ledningsnät, vattenförsörjning och avloppshantering. Den kommunala VA-taxan består av anläggningsavgift och brukningsavgift.
Faktura för kommunala vattentjänster skickas 4 gånger per år.

Avgifter för vattentjänster 2018

Ingen höjning av avgifter gällande vattentjänster har skett inför 2018 års taxa.
Taxa för vattentjänster 2018PDF

Avgifter för vattentjänster tidigare år

Taxa för vattentjänster 2017PDF
Taxa för vattentjänster 2016PDF
Taxa för vattentjänster 2015PDF

Beräkningsexempel VA-abonnent

Avgift

kr/år, inkl moms

Villa med kommunalt dricks-, spillvatten

Taxa 800

2860

kommunalt dagvatten

Taxa 700

445

Rörlig avgift, 150 m³

à 23,90

3585

Total årskostnad


6890

Betalningsalternativ

Betala gärna med e-faktura, kontakta din bank. Alternativt kan du betala via autogiro, fyll i vår blankett. Det går utmärkt att kombinera e-faktura med autogiro, då behöver du både kontakta din bank och fylla i blanketten.
E-faktura
Autogiro, blankett för anmälan PDF

Försenad eller utebliven betalning

Betalas inte räkningen i tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader för påminnelser och inkasso. Avgiften kan tas ut i förskott.
Uteblir betalning kan vattnet stängas av. Samråd sker med Miljö- och hälsoskyddskontoret.
Vill du ha rådgivning så finns budget- och skuldrådgivningen på kommunen.
Budget- och skuldrådgivning

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp tas en avgift ut. Läs mer på sidan om Anslutning till kommunalt VA.
Anslutning kommunalt VA

Kontakt

Ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Avgifter, anslutning kommunalt VA

Lisbeth Högström
031-724 6371
va.avfall@harryda.se