Avgifter för kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten

VA-verksamheten är helt finansierad av avgifter från abonnenterna. Avgifterna ska täcka kostnader för utbyggnad och underhåll av ledningsnät, vattenförsörjning och avloppshantering. Den kommunala VA-taxan består av anläggningsavgift och brukningsavgift.
Faktura för kommunala vattentjänster skickas 4 gånger per år.

Betalningsalternativ

Betala gärna med e-faktura, kontakta din bank. Alternativt kan du betala via autogiro, fyll i vår blankett. Det går utmärkt att kombinera e-faktura med autogiro, då behöver du både kontakta din bank och fylla i blanketten.

Försenad eller utebliven betalning

Betalas inte räkningen i tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader för påminnelser och inkasso. Avgiften kan tas ut i förskott.

Uteblir betalning kan vattnet stängas av. Samråd sker med Miljö- och hälsoskyddskontoret.

Vill du ha rådgivning så finns budget- och skuldrådgivningen på kommunen.
Budget- och skuldrådgivning

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp tas en avgift ut. Läs mer på sidan om Anslutning till kommunalt VA.
Anslutning kommunalt VA

Kontakt

Ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Avgifter, anslutning kommunalt VA

Vatten och avfall

031-724 6371, 031-724 6228, 031-724 6215
va.avfall@hvaa.se