Till innehållet

Avgifter för vatten och avlopp

Vattenförsörjning och avloppshantering (VA) finansieras med avgifter från abonnenter. Avgifterna ska täcka kostnader för att producera dricksvatten, rena avloppsvatten och utbyggnad, drift och underhåll av kommunens VA-ledningsnät.

Taxa för vatten och avlopp

Avgifterna för tillgången till och användning av kommunalt vatten och avlopp regleras i VA-taxan. Den bygger på självkostnadsprincipen och följer prisindex. Det är kommunfullmäktige som bestämmer om förändringar av VA-taxan.
Taxa för vatten och avlopp (VA) Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-09