Anslutning till kommunalt VA

Med kommunalt dricksvatten i kranen är du säker på att vattnet är kontrollerat och håller hög kvalitet.

För att få koppla in sig till kommunalt dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten, krävs i normalfallet att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för respektive vattentjänst. Det innebär i princip inom Mölnlycke, Landvetter, centrala Härryda, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö, men undantag kan finnas.

Alla nya bostadsområden med kommunala tomter får alltid kommunalt dricksvatten och spillvatten.
Ansluta till kommunalt vatten Länk till annan webbplats.