Anslutning till kommunalt VA

För att få koppla in sig till kommunalt dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten, krävs i normalfallet att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för respektive vattentjänst. Det innebär i princip inom Mölnlycke, Landvetter, centrala Härryda, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö, men undantag kan finnas.

Ligger fastigheten inom något av ovanstående områden är kommunen skyldig att låta ansluta fastigheten. Alla nya bostadsområden med kommunala tomter får alltid kommunalt dricksvatten och spillvatten.

VA-verksamhetens bestämmelser

Nedan följer dokument med anvisningar som byggherren bör ta del av innan bygganmälan skickas in.

ABVA
Råd & Anvisningar

Kan min fastighet få kommunalt VA?

Kommunalt vatten och avlopp byggs ut i de omvandlingsområden som finns med i kommunens översiktsplan. Områden är prioriterade både på kort och lång sikt.
Översiktsplan
Aktuella utbyggnader

Så här går anslutningen till

 1. VA-ansökan skickas in av fastighetsägare
 2. Ansökan/anmälan till Bygglovsenheten skickas in av fastighetsägare
 3. Besked om godkännande från VA-enheten, eventuell faktura samt kontrollplan bifogas
 4. Ledningar kan grävas ner på din tomt under förutsättning att du fått ett startbesked från Bygglovsenheten
 5. Inkoppling till kommunens ledningar får ske under förutsättning att avgiften för anslutning är betald.
 6. Besiktning av förbindelsepunkten
 7. Uppsättning av vattenmätaren
 8. Nu är det färdigt och du kan börja använda vattnet

VA-ansökan

Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten behöver du skicka in en VA-ansökan.

Vid ansökan behöver du känna till

 • Fastighetsbeteckning (obligatorisk uppgift)
 • Fastighetens adress (obligatorisk uppgift)
 • Tomtstorlek
 • Avtalsnummer, anges om du köpt en kommunalt tomt
 • Ungefärlig tidpunkt för inflyttning (gäller endast nybyggnation)
 • LOD och infiltrationsmagasin

Fastighetsägaren fyller i ansökan

Det är endast fastighetsägaren som kan ansöka om kommunalt VA. En företrädare för ägaren ska fylla i ansökan om fastigheten ägs av en juridisk person, till exempel ett företag, en förening eller kommunen.

Privatperson med enfamiljsvilla, använd e-tjänst

Är du privatperson och vill ansluta din enfamiljsvilla till kommunalt VA kan du ansöka via e-tjänsten. Om du ska bygga ut, läs under rubriken "Bygga ut enfamiljsvilla".

Gör ansökan via e-tjänst
Via vår e-tjänst ansöker du genom att använda dig av e-legitimation. När ansökan är gjord så kan du följa ditt ärende via Min sida, här får du meddelanden och beslut. Du meddelas via mejl när något nytt sker i ditt ärende på Min sida.
Min sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-TJÄNST, VA-ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygga ut enfamiljsvilla, Attefallshus eller juridisk person, använd blankett

Om du ska bygga ut din enfamiljsvilla eller bygga Attefallshus, eller om fastigheten ägs av en juridisk person så ansöker du via blankett.
När du gör en ansökan via blankett får du beslutet via brev.
Blankett för VA-ansökan Pdf, 327.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Efter ansökan får du besked

När vi fått in en VA-ansökan handlägger vi den och du får ett besked via Min sida eller via brev (om du ansökt via blankett).

Attefallshus med kommunalt VA

Sedan 2014 är det tillåtet att bygga en 15-25 kvadratmeter stor komplementbostad, ett så kallat Attefallshus. Anslutning av kommunalt VA till Attefallshuset ska göras enligt kommunens regler.
Komplementbostad (Attefallshus) med kommunalt VA Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Krav från Bygglovsenheten

Oavsett om du ska bygga nytt eller om fastigheten redan är
bebyggd ställer även Bygglovsenheten krav om du vill ansluta fastigheten till kommunalt VA. Du behöver alltså göra en ansökan eller anmälan även till Bygglovsenheten.

Vilken ansökan/anmälan som ska göras, vilket besked du behöver invänta och vilka avgifter som tillkommer svarar Bygglovsenheten på.
Bygglovsenheten: Bygga nytt, ändra eller riva

Betalning för anslutning

Vid beviljad ansökan bifogas en faktura på vad anslutningen kostar, såvida inte avgiften för anslutningen redan är betald. Kostnad för bygglov eller bygganmälan tillkommer.

Avgiften för anslutningen är en engångsavgift. Avgiftens storlek beror på antalet ledningar, hur många hus (lägenheter) som byggs, om det är bostadshus eller industri samt fastighetens storlek. Avgiften kan bli lägre om dagvatten tas om hand lokalt.
VA-taxa


Ledningar och besiktning

Kommunen drar fram ledningar till fastighetsgränsen, till en så kallad förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är gränsen mellan kommunens och fastighetsägarens ansvar. Fastighetsägaren bekostar och ansvarar för VA-servisledningarna från förbindelsepunkten in till huset. Kontakta markentreprenör för hjälp med detta.
Som ägare ansvarar och bekostar du även VA-installationen i huset, förutom vattenmätaren, som ägs av kommunen.
Förbindelsepunkten ska besiktigas av kommunens personal.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkt, klicka på bilden för att se den större

Kontrollplan, vattenmätare och byggvatten

Kontrollplan för VA-anslutning ska följas, denna får du med beslutet om kommunalt VA. I kontrollplanen finns även kontaktuppgifter till tekniker som sätter upp din vattenmätare. Det är fastighetsägarens ansvar att boka tid för uppsättning och att vattenmätarplatsen är byggd enligt våra anvisningar. Inget vatten får nyttjas innan vattenmätaren är på plats.
Vid nybyggnation av villor ingår byggvatten i anläggningsavgiften.
Kontrollplan VA-anslutning Pdf, 207.7 kB, öppnas i nytt fönster.