Lyssna

Vatten och avlopp

Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Nedsjöarnas vattentäkt i Hindås

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 om ansökan till Länsstyrelsen i Västra Götaland om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Nedsjöarnas vattentäkt i Hindås.

Länsstyrelsen kommer att genomföra samråd med fastighetsägare, företagare samt med övriga intressenter. De upprättar samrådsredogörelse och fastställer beslutet.

Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter träder i kraft när beslutet vunnit laga kraft. Det tidigare vattenskyddsområdet för Västra Nedsjön kommer då att upphävas.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Det finns krav som VA-verksamheten ställer på byggherren och fastighetsägaren. För att processen ska bli så bra som möjligt och för att undvika att behöva ändra i bygglovshandlingar med mera är det viktigt att man följer de krav och anvisningar som VA-verksamheten har.
Information kring anslutning till kommunalt VA

Vattenförbrukning

I genomsnitt förbrukar en familj ca 120-150 kubikmeter vatten/år.
För flerbostadshus kan man räkna 150 liter/person och dygn.

Normalförbrukning av dricksvatten

per person och dygn

Detta används vattnet till

10 liter

mat och dryck

25 liter

toalettspolning

30 liter

disk

25 liter

tvätt

50 liter

personlig hygien

10 liter

övrig användning

150 liter

totalt per person och dygn

Pooler och simbassänger

Fyllning och tömning av pooler

Tillsammans kan vi spara vatten

Tänk på att alltid vara sparsam med det kommunala dricksvattnet.

Om vi alla hjälps åt att använda vårt dricksvatten till det som det främst är till för, mat, dryck och hygien, så är möjligheten större att det räcker till alla hela året.
Fler vattenspartips och information

Klicka på bilden för att komma till störningar och avbrott

Kontakt

Vid fel på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar

Dygnet runt: 031 724 62 05

Ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Kommunalt VA, anslutning

Vatten och avfall
031-724 6371, 031-724 6228, 031-724 6215
va.avfall@hvaa.se

Enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (växel)
miljo.halso@harryda.se

Slamtömning

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se

Kvalitet, produktion

Finnsjöns vattenverk
031-88 27 79
va.avfall@harryda.se