Vatten och avlopp

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Det finns krav som VA-verksamheten ställer på byggherren och fastighetsägaren. För att processen ska bli så bra som möjligt och för att undvika att behöva ändra i bygglovshandlingar med mera är det viktigt att man följer de krav och anvisningar som VA-verksamheten har.
Information kring anslutning till kommunalt VA

Tillsammans kan vi spara vatten

I Härryda kommun har brist på vatten under varma och torra sommarmånader lett till bevattningsförd. Hjälp oss undvika det genom att vara sparsam med det kommunala dricksvattnet.

Siffror över hur mycket vatten en person använder på en dag.

Genom att stänga av kranen vid tandborstning, när du tvålar in dig, skalar potatis eller diskar gör du stor skillnad.
Om vi alla hjälps åt att använda vårt dricksvatten till det som det främst är till för, mat, dryck och hygien, så är möjligheten större att det räcker till alla hela året.
Så enkelt sparar du vatten!

Hållbar vattenanvändning


Härryda Vatten och Avfall AB går ihop med över 100 kommuner och vattenorganisationer (VA) i Sverige för att uppmärksamma vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning.
Det är bara vatten

Klicka på bilden för att komma till störningar och avbrott

Kontakt

Vid fel på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar

Dygnet runt: 031 724 62 05

Ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Kommunalt VA, anslutning

Vatten och avfall
031-724 6371, 031-724 6228, 031-724 6215
va.avfall@hvaa.se

Enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (växel)
miljo.halso@harryda.se

Slamtömning

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se

Kvalitet, produktion

Finnsjöns vattenverk
031-88 27 79
va.avfall@hvaa.se