Kontakt
Lyssna

Vatten och avlopp

Vattenförbrukning

I genomsnitt förbrukar en familj ca 120-150 kubikmeter vatten/år.
För flerbostadshus kan man räkna 150 liter/person och dygn.

Normalförbrukning av dricksvatten

per person och dygn

Detta används vattnet till

10 liter

mat och dryck

25 liter

toalettspolning

30 liter

disk

25 liter

tvätt

50 liter

personlig hygien

10 liter

övrig användning

150 liter

totalt per person och dygn

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Ska du ansöka om att ansluta till kommunalt vatten och avlopp följ länken nedan.
Anslutning kommunalt VA

Pooler och simbassänger

Fyllning och tömning av pooler

Klicka på bilden för att komma till störningar och avbrott

Kontakt

Ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Kommunalt VA, anslutning

Vatten och avfall
031-724 6371, 031-724 6228, 031-724 6246
va.avfall@harryda.se

Enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (växel)
miljo.halso@harryda.se

Slamtömning

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se

Kvalitet, produktion

Finnsjöns vattenverk
031-88 27 79
va.avfall@harryda.se