Kontakt
Lyssna

Vatten och avlopp

Tillsammans kan vi spara vatten

Tänk på att vara sparsam med det kommunala dricksvattnet redan nu i början på säsongen.

Om vi alla hjälps åt att använda vårt dricksvatten till det som det främst är till för, mat, dryck och hygien, så är möjligheten större att det räcker till alla hela året.

Samla gärna upp regnvatten att använda till bevattning av gräsytor och rabatter.
Fler spartips och information

Vattenförbrukning

I genomsnitt förbrukar en familj ca 120-150 kubikmeter vatten/år.
För flerbostadshus kan man räkna 150 liter/person och dygn.

Normalförbrukning av dricksvatten

per person och dygn

Detta används vattnet till

10 liter

mat och dryck

25 liter

toalettspolning

30 liter

disk

25 liter

tvätt

50 liter

personlig hygien

10 liter

övrig användning

150 liter

totalt per person och dygn

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Ska du ansöka om att ansluta till kommunalt vatten och avlopp följ länken nedan.
Anslutning kommunalt VA

Pooler och simbassänger

Fyllning och tömning av pooler

Vattenl

Klicka på bilden för att komma till störningar och avbrott

Kontakt

Vid fel på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar
Dygnet runt: 031-724 62 05

Vid fel på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar
Dygnet runt: 031-724 62 05

Ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Kommunalt VA, anslutning

Vatten och avfall
031-724 6371, 031-724 6228, 031-724 6246
va.avfall@harryda.se

Enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (växel)
miljo.halso@harryda.se

Slamtömning

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se

Kvalitet, produktion

Finnsjöns vattenverk
031-88 27 79
va.avfall@harryda.se