Lyssna

VA-arbete kring Backatorpsvägen i Landvetters-Backa

Arbetet med att bygga ut kommunala vatten- och avloppsledningar har påbörjats kring Backatorpsvägen.

Berörda fastigheter har fått information.
Arbetet beräknas att pågå under år 2020.

Entreprenören som utför jobbet är Bröderna Sandhs Entreprenad AB.