Kontakt
Lyssna

Pågående översiktsplan

Kommunfullmäktige beslutade i november 2017 att ge sektorn för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Härryda kommun.

Pågående översiktsplan

Under hösten 2018 besökte politiker och planarkitekter kommunenens sju tätorter Eskilsby, Hällingsjö, Rävlanda, Hindås, Härryda, Landvetter och Mölnlycke och genomförde kommundelsdialoger. Dialogerna är en del i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Vid dialogtillfällena informerades besökarna om vad en översiktsplan är och samtal fördes kring utvecklingen av respektive ort. Läs mer här om kommundelsdialogerna.

Arbetet med den nya översiktsplanen är påbörjat. Under hösten 2019 kommer sektorn för samhällsbyggnad att ta fram fördjupade studier för de sju tätorterna. Målet med de fördjupade studierna är att ta fram ett grundligt underlag för hur en framtida utveckling för respektive ort kan komma att se ut. Ortsstudierna kommer att baseras på det som framkom på dialogerna samt utifrån politiska inspel.

Om två år räknar sektorn för samhällsbyggnad med att kunna presentera ett förslag till en ny översiktsplan på ett samråd. Samråd är det första formella tillfället för medborgare, verksamhetsutövare, myndigheter och andra parter som har intresse av planen att lämna synpunkter och komma med värdefulla inspel på förslagen utvecklig av kommunen.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter genom att använda formuläret nedan. Planen kommer att ställas ut vid två tillfällen: samråd och utställning. Möjlighet finns då att framföra formella synpunkter på planförslaget.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckningFyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Samråd

Utställning

Antagande

Överklagande

Kontakt

Peter Wallentin, verksamhetschef plan och bygglov
031-724 61 00 (växel)

Matilda Svenning, stadsarkitekt
031-724 61 00 (växel)

Anna Wallin, planarkitekt, föräldraledig
031-724 62 66

Therese Axenborg
031-724 88 46

Emma Bäcklund, planarkitekt
031-724 88 22

Nina Hannula, planakritekt, föräldraledig
031-724 62 56

E-post till planenheten skickas till:plan@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret