Lyssna

Pågående översiktsplan

Här hittar du information om pågående arbete med framtagande av kommunens nya översiktsplan och när du kan vara med och påverka utvecklingen av den fysiska miljön.

Vision för Härryda kommun 

Nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan för Härryda kommun. Parallellt har kommunen fått en vision som pekar ut riktningen för kommunens långsiktiga utveckling. Översiktsplanen är ett verktyg för att uppnå stadens vision. 

Här kan du läsa mer om visionenlänk till annan webbplats

Återkoppling på tidiga dialoger 

Under hösten 2018 genomfördes kommundelsdialoger i Eskilsby, Hällingsjö, Rävlanda, Hindås, Härryda, Landvetter och Mölnlycke för att samla in kunskap om hur du som bor och verkar på orten ser på en framtida utveckling. 

Resultatet från dialogen används bland annat i arbetet med att ta fram ortsstudier för respektive ort för att få en djupare förståelse för hur en framtida utveckling av respektive ort kan komma att se ut. Ortsstudierna utgör sedan kunskapsunderlag i arbetet med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan.  

Läs mer här om kommundelsdialogerna

Var befinner vi oss? 

Efter det tidiga dialogarbetet hösten 2018 är vi i full gång med att ta fram utredningar, formulera utvecklingsstrategier samt genomföra ytterligare dialoger med företagare och barn/unga. Vi strävar även mot att digitalisera den nya översiktsplanen. Med det menas att vi ska tillgängliggöra översiktsplanens innehåll på ett kommunikativt och informativt sätt genom att skapa en klickbar karta där du kan läsa och se vad översiktsplanen har för intentioner i just ditt område.   

Vad händer framöver?  

Arbetet med att ta fram ett första förslag till ny översiktsplan beräknas vara klart våren 2021. Det kommer då att presenteras och vara ute på så kallat samråd. Syftet med ett samråd är att samla in information och synpunkter på förslaget. Efter det arbetar vi vidare och sedan finns ytterligare ett förslag till ny översiktsplan att lämna synpunkter på. Det sker under den så kallade utställningstiden vilket beräknas kunna ske under våren 2022.   

Klicka på bilden för att se processpilen i större format

Frågor? 

Tveka inte att höra av dig till plan@harryda.se eller projektledare emma.backlund@harryda.se om du har frågor eller funderingar. 

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter genom att använda formuläret nedan. Planen kommer att ställas ut vid två tillfällen: samråd och utställning. Möjlighet finns då att framföra formella synpunkter på planförslaget.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckningFyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Samråd

Utställning

Antagande

Överklagande

Kontakt

Emma Bäcklund, planarkitekt
031-724 88 22

Therese Axenborg, planarkitekt
031-724 88 46

Peter Wallentin, verksamhetschef plan och bygglov
031-724 61 00 (växel)

Matilda Svenning, stadsarkitekt
031-724 61 00 (växel)

Anna Wallin, planarkitekt (föräldraledig)
031-724 62 66

Nina Hannula, planakritekt
031-724 62 56

E-post till planenheten skickas till:plan@harryda.se 

Lämna synpunkter via formuläret