Lyssna

Vi planerar för ett helt nytt samhälle: Landvetter södra

Illustration av människor, tåg och grönska.

Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås, med stopp vid bland annat Landvetter flygplats, banar väg för stora regionala utvecklingsmöjligheter. Som Landvetter södra till exempel

Idén om Landvetter södra bygger på insikten om att det nu finns en unik möjlighet att möta framtidens behov och bygga ett hållbart samhälle från grunden. Landvetter södra ligger mitt i Sveriges tredje största pendlingsstråk, det vill säga mellan Göteborg och Borås. Nu har vi en unik möjlighet att bygga bostäder som skapar möjligheter för oss som redan bor i kommunen och bidrar till att lösa bostadsbristen regionalt och nationellt.

Det är ett vackert område. Det är kuperat med närhet till både djupa skogar och vackra sjöar. Samtidigt är det också nära till riksväg 40 och Landvetter flygplats. Och med en pendeltågsstation utmed Götalandsbanan blir det lätt att ta sig både till och från Göteborg.

Ett nytt samhälle för 25 000 invånare

Vi ser Landvetter södra som en naturlig och en viktig del av utvecklingen av Härryda kommun. Det innebär nya möjligheter för både nuvarande och nya kommuninvånare. Fler kan bo kvar i kommunen när barnen flyttar hemifrån eller familjeförhållandena förändras på andra sätt. De som flyttar hit är ofta barnfamiljer. När barnen flyttar hemifrån för att till exempel studera skapas nya bostadsbehov.

Genom att Härryda kommun växer blir vi mer attraktiva för företag – både som rekryt­eringsbas och som marknad för varor och tjänster. Att vi blir större innebär också större möjligheter till utökad kommunal och kommersiell service. Det är positivt för alla oss som bor i Härryda kommun.

Landvetter södra väcker nyfikenhet

Möjligheten att bygga ett hållbart samhälle från grunden väcker uppmärksamhet.
"Landvetter södra kan bli ett föregångsexempel"
Röster om Landvetter södra

Illustration av bostäder, människor och flygplan.

Regionens största städer knyts samman

Placeringen intill riksväg 40 och pendeltågsstationen längs den nya Götalandsbanan gör att de boende i Landvetter södra snabbt kan nå en stor del av den växande arbetsmarknadsregionen inom en timme. Det bidrar också till knyta samman regionens två största städer, Göteborg och Borås. Det sammanfaller också med satsningen på Landvetter Airport City med ett stort utbud av nya butiker och arbetsplatser.

Politiska inriktningsmål för Landvetter södra

Vid kommunfullmäktiges möte 22 september 2014 antogs med stor politisk enighet mål för hur Landvetter södra ska utformas. Målen är generella och övergripande, men allt eftersom arbetet fortgår konkretiseras planerna.

Enligt målen ska Landvetter södra erbjuda ett brett utbud av idrott, kultur och upplevelser. Stadskärnan ska vara levande och attraktiv med en vågad arkitektur. Ny teknik och forskning inom till exempel energi, miljö, transporter och IT ska användas vid planering, genomförande och i färdigställt samhälle.
Politiska inriktningsmål för Landvetter södra PDF
Kommunfullmäktige debatterar de politiska inriktningsmålen  

Framsynt markinköp underlättar planering

Markområdet där Landvetter södra planeras enligt översiktsplanen ägs till stor del av Härryda kommun. Tidiga markförvärv är en del i kommunens strategiska långtidsplanering och att äga marken är viktigt för kommande utrednings- och planeringsprocesser. Under 2013 och 2014 har Härryda kommun köpt mark för cirka 80 miljoner kronor.  
Markköp underlättar planeringen av Landvetter södra
Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogramPDF

Under våren 2016 har arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för området påbörjats..

Bakgrund

Sträckan Göteborg–Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk med 9,5 miljoner pendlare per år. Med en ny dubbelspårig järnväg kan restiden halveras och antalet tåg och turer öka rejält. Sträckan ingår som en del av Götalandsbanan (Göteborg–Borås–Jönköping–Linköping–Stockholm).

Krokig väg till beslut

I augusti 2017 lämnade Trafikverket sitt förslag till en nationell plan för transportsystemet till regeringen. I förslaget fanns inte längre deletappen Mölnlycke – Bollebygd med som ett eget projekt med öronmärkta pengar för järnvägsutbyggnad. Trafikverket föreslog istället att hela delsträckan Göteborg – Borås skulle utredas vidare för att på sikt komma in i en framtida nationell plan.

Sommaren 2018 fattade regeringen beslut om den nationella planen för transportsystem som regeringen och Trafikverket ansvarar för. I beslutet fanns Göteborg-Borås med finansierat med 3,8 miljarder kronor, vilket täcker en första del av vad det kostar att bygga ut sträckan.

Trafikverket har under hösten 2018 tagit ställning för en in­riktning där man uttalar att stationer i Mölndal, Land­vetter flygplats och Borås är aktuella ur ett nationellt perspektiv. Ytterligare stationer kan komma att till­komma beroende på kapacitet och diskussioner mellan Trafikverket och Västra Götalandsregionen.

I och med de nya förutsättningarna kommer tidigare utredningar att ses över. Detta innebär att en möjlig byggstart skjuts fram.
Läs mer på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet är markerat i översiktsplanen

I översiktsplanen, som antogs av ett enigt kommunfullmäktige i juni 2012, finns ett nytt samhälle söder om Landvetter och i anslutning till Götalandsbanan, markerat.
Härryda kommuns översiktsplan