Översiktsplan 2012

Gällande översiktsplan antogs den 18 juni 2012 av kommunfullmäktige. Den 18 juni antog även kommunfullmäktige naturvårsplan, vindbruksplan, kulturmiljöplan och grön plan.

Översiktsplanen samt övriga planer finns nedan.

Aktualitetsprövning av översiktsplan (ÖP2012)

Kommunfullmäktige har beslutat om att aktualitetspröva översiktsplanen för Härryda kommun från 2012 Läs fullmäktiges beslut den 18 juni 2018 § 114 Pdf, 240.4 kB, öppnas i nytt fönster..
Beslutet började gälla den 18 juli 2018.

Här kan du läsa dokumentet om aktualitetsprövning. Pdf, 3.9 MB. (pdf, 43 sidor)

Under våren 2019 påbörjas arbetet med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan, följ arbetet med översiktsplanen här.

Kontakt

E-post till planenheten skickas till:plan@harryda.se 

Kontaktcenter: 031-724 61 00

Frågor gällande naturvårdsplan:

Sektorn för samhällsbyggnad
samhallsbyggnad@harryda.se