Lyssna

Översiktsplan 2012

Gällande översiktsplan antogs den 18 juni 2012 av kommunfullmäktige.

Den 18 juni antog även kommunfullmäktige naturvårsplan, vindbruksplan, kulturmiljöplan och grön plan.

Översiktsplanen samt övriga planer finns nedan.

Aktualitetsprövning av översiktsplan (ÖP2012)

Kommunfullmäktige har beslutat om att aktualitetspröva översiktsplanen för Härryda kommun från 2012 Läs fullmäktiges beslut den 18 juni 2018 § 114PDF.
Beslutet började gälla den 18 juli 2018.

Här kan du läsa dokumentet om aktualitetsprövning.PDF (pdf, 43 sidor)

Under våren 2019 påbörjas arbetet med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan, följ arbetet med översiktsplanen här.

Översiktsplanen uppdelad i kapitel:

Översiktsplanens förslag till utveckling i tätorter

Mölnlycke

Landvetter

Härryda och flygplatsområdet

Hindås

Rävlanda

Hällingsjö

Fler planer

Tillsammans med översiktsplanen tog kommunen även fram fler planer. Dessa utgör fristående dokument men är även planeringsunderlag för översiktsplanen.

Kontakt

Emma Bäcklund, planarkitekt
031-724 88 22

Therese Axenborg, planarkitekt
031-724 88 46

Peter Wallentin, verksamhetschef plan och bygglov
031-724 61 00 (växel)

Matilda Svenning, stadsarkitekt
031-724 61 00 (växel)

Anna Wallin, planarkitekt (föräldraledig)
031-724 62 66

Nina Hannula, planakritekt, (föräldraledig)
031-724 62 56

E-post till planenheten skickas till: plan@harryda.se

Frågor gällande naturvårdsplan:

Emma Nevander, kommunekolog
031- 724 62 53
kommunekolog@harryda.se