Kontakt
Lyssna

Översiktsplaner

Det övergripande syftet med en kommunomfattande översiktsplan är att redovisa kommunens långsiktiga utveckling och användning av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska även redovisa strategier för hur utvecklingen av bebyggelse och infrastruktur ska ske.

Översiktsplanen redovisar det som har med markens användning att göra. Var ska vi bygga? Var ska vi inte bygga? Hur ska vi skydda och utveckla intressanta områden? Över­siktsplanen ska fungera som ett vägledande beslutsunderlag för efterföljande planering och byggnation. Översiktsplanen omfattar hela Härryda kommun med utblick över kommun­gränsen.

Kontakt

Peter Wallentin, verksamhetschef plan och bygglov
031-724 61 00 (växel)

Matilda Svenning, stadsarkitekt
031-724 61 00 (växel)

Anna Wallin, planarkitekt (föräldraledig)
031-724 62 66

Emma Bäcklund, planarkitekt
031-724 88 22

Nina Hannula, planakritekt, (föräldraledig)
031-724 62 56

E-post till planenheten skickas till:plan@harryda.se