Kontakt
Lyssna

Översiktsplan för Härryda

Översiktsplanen redovisar det som har med markens användning att göra. Var ska vi bygga? Var ska vi inte bygga? Hur ska vi skydda och utveckla intressanta områden? Översiktsplanen används sedan som vägledning för beslut om detaljplaner och bygglov.

Aktualitetsprövning av översiktsplan (ÖP2012)

Kommunfullmäktige har beslutat om att aktualitetspröva översiktsplanen för Härryda kommun från 2012 .  Läs fullmäktiges beslut den 18 juni 2018 § 114PDF.
Beslutet började gälla den 18 juli 2018.

Här kan du läsa dokumentet om aktualitetsprövning.PDF (pdf, 43 sidor)

Under våren 2019 påbörjas arbetet med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan, följ arbetet här.

Översiktsplanen uppdelad i kapitel:

Översiktsplanens förslag till utveckling i tätorter

Mölnlycke

Landvetter

Härryda och flygplatsområdet

Hindås

Rävlanda

Hällingsjö

Fler planer

Tillsammans med översiktsplanen tog kommunen även fram fler planer. Dessa utgör fristående dokument men är även planeringsunderlag för översiktsplanen.

Kontakt

Peter Wallentin, verksamhetschef plan och bygglov
plan@harryda.se031-724 61 00 (växel)

Matilda Svenning, stadsarkitekt
matilda.svenning@harryda.se031-724 61 00 (växel)

Anna Wallin, planarkitekt
plan@harryda.se031-724 62 66

Nina Hannula, planakritekt, föräldraledig
plan@harryda.se031-724 62 56

miljosamordnare@harryda.se