Kontakt
Lyssna

Vi bygger Landvetter södra - i Minecraft

Hösten 2016 lät vi våra skolelever vara med och forma vårt nya samhälle - i byggspelet Minecraft.

Minecraft används i dag som ett pedagogiskt verktyg på hundratals skolor världen över. Byggspelet, utvecklat av svenska Mojang 2011, är flerfaldigt prisbelönt och ett av de mest framgångsrika spel som någonsin skapats. I juni 2015 hade det sålts i över 70 miljoner exemplar över hela världen.

Som ett av de första stegen i att skapa vårt nya samhälle vill vi involvera våra elever i grundskolan. Detta gör vi genom att de, klassvis, får bygga det nya samhället i byggspelet Minecraft med år 2026 som mål. Dessutom får de genom projektet möjlighet att vara med och påverka utvecklingen på riktigt, det kan exempelvis bli så att något av elevförslagen blir verklighet i det nya samhälle som vi ska bygga. Minecraft fokuserar på att låta spelaren utforska, omvandla och interagera med en dynamisk spelkarta byggd av kubikmeterstora block.

Bara fantasin som sätter gränser

Eftersom det är ett spel med öppna möjligheter, och dessutom bygger på samarbete, har många lärare sett en potential för spelet som ett verktyg i skolarbetet. I dag används det på flera håll som ett läromedel för att öka förståelsen för de skolämnen som man studerar. Med alla de utmaningar som kommer med att bygga ett nytt samhälle är det egentligen bara fantasin som sätter gränser för hur och i vilka ämnen som Minecraft kan användas i det dagliga skolarbetet.

Eleverna kommer att få arbeta utifrån en riktig karta från Lantmäteriet över området där Landvetter södra ska ligga. På kartan kommer vissa landmärken att vara utmärkta, som riksväg 40, Landvettersjön och den nya Götalandsbanan.

Så går tävlingen till

Tävlingen äger rum under hösten 2016 och sker klassvis, uppdelat på tre olika tävlingsklasser: f-3, 4-6 och 7-9. Varje deltagande klass får en dator, som arbetet sker på. Lämnas ett godkänt tävlingsbidrag in får klassen behålla datorn. Ett godkänt tävlingsbidrag består av en max 5 minuter lång videofilm, där eleverna presenterar sin stad och sin vision.

Tävlingsbidraget och inlämning

Hur tävlingsbidraget ser ut är upp till klassen, som får klippa ihop sin video på valfritt sätt, så länge Minecraft är med. Det finns även möjlighet att spela in gåendes eller flygandes över sin stad och till det möjlighet att spela in ljud/berättarröst. Det går bra att skicka med en kort text om hur klassen tänkt i sitt byggande, max en halv A4.

Filmen/tävlingsbidraget lämnas in på tilldelat USB-minne. Dessa skickades ut under vecka 3-4. Kontorsservice lämnar ut och hämtar sedan in USB-minnena igen fredag 3 februari. Tänk på att märka både USB och filnamn med klass och skola. Observera att tävlingsbidraget ska gå att publicera offentligt.

För att spela in och kunna visa sin film på den egna datorn behöver två program installeras:
Inspelningsprogram (OBS)PDF
Uppspelningsprogram (VLC)
PDF
Manual över hur man spelar inPDF

Fyra politiska inriktningsmål

I varje tävlingsklass kommer det att finnas olika priser att vinna, kopplat till kommunens fyra politiska inriktningsmål för Landvetter södra:

  • Den mänskliga staden. Ta tillvara på miljön och områdets karaktär, bygg efter de förutsättningar som finns i området. Det ska finnas ett stort utbud av idrott, kultur och upplevelser. Det ska också vara en demokratisk och jämlik stad – en stad för alla.
  • Den moderna staden. Vi bygger en blandstad med både verksamheter och bostäder. Arkitekturen ska vara vågad och tätheten i bebyggelsen ska vara hög. Vi bygger ett stationssamhälle, med en levande och attraktiv stadskärna där det finns mötesplatser för alla.
  • Den internationella staden. Landvetter södra ligger nära Landvetter flygplats, med tillgång till handel, service och tusentals arbetsplatser. Vi bygger därför en stad som ska vara funktionellt integrerad med flygplatsen när det gäller infrastruktur osv.
  • Den innovativa staden. Vi bygger en stad som präglas av en innovativ miljö, där vi jobbar med ny teknik och efter de senaste forskningsrönen. Tänk stort när det gäller infrastruktur och transport - fastna inte i dagens trafiklösningar.

När är tävlingen?

Vi vill gärna ha in en intresseanmälan från klasser som vill delta senast den 17 juni, som lämnas via rektor. Tävlingen inleds den 1 september 2016. Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag är den 3 februari 2017.

När utses vinnarna?

När alla bidragen har skickats in kommer vi att arrangera en stor final, där en hemlig jury utser de vinnande bidragen i varje tävlingsklass. Vi återkommer med exakt plats och tid.

Studiebesök i Landvetter södra

Under hösten finns det möjlighet att besöka Landvetter södra med personal från sektorn för samhällsbyggnad som kan berätta om hur arbetet med att bygga ett samhälle går till. Hör gärna av dig till oss med vad eleverna är intresserade av att få veta mer om och ge förslag på datum. Vi kommer att försöka tillgodose önskemål om utformning av och datum för studiebesöken. Sådant som exempelvis busstransport till området står ni för själva. Finns intresse av att lägga friluftsdagar i området kan vi även hjälpa till med exempelvis kartor till orientering. Vi kan också komma och besöka er i klassrummet.

Material och guider

Här finns både hjälpmedel och extramaterial om Minecraft och Landvetter södra. Om du som lärare behöver annat material eller dokument för att belysa någon särskild aspekt med dina elever är du välkommen att höra av dig!

InstallationsmanualPDF
Ortofoto över Landvetter södraPDF
Karta över Landvetter södraPDF
Karta med markering över Minecraft-världenPDF
Tabell över antal invånare per boendetypPDF
Lokalt nätverk i Minecraft - spela flera samtidigtPDF

Kontakta oss

Känner du dig vilsen kring exempelvis förutsättningar eller teknik? Mejla dina frågor till: landvettersodra@harryda.se. Vill ni veta mer om Landvetter södra eller har frågor kopplade till att bygga ett nytt samhälle så hjälper sektorn för samhällsbyggnad gärna till:

Lotta Kjällström
projektledare Landvetter södra
lotta.kjallstrom@harryda.se
031-724 62 49

Lovisa Hansson
administratör sektorn för samhällsbyggnad
lovisa.hansson@harryda.se
031-724 62 79