Lyssna

Trafik- och mobilitetsplan

VIsualisering av trafik och mobilitetsutredning

Arbetet med en trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke pågår för att få ett helhetsgrepp om olika frågor som handlar om trafik och sättet vi rör oss på.

Trafik- och mobilitetsplanen utgår ifrån människans behov av att röra sig till och från arbetsplatser, skolor, butiker och andra målpunkter. Hur vi reser är en viktig förutsättning för möjligheten att uppnå ett levande, hållbart och attraktivt samhälle. Trafik- och mobilitetsplanen är utformad som en process och resultatet är bland annat olika utredningar som tas fram efterhand. Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke, som går att läsa härPDF, är en första sammanställning och lägesrapport för var i processen arbetet befinner sig och vilka slutsatser och rekommendationer som hittills har identifierats.

Kartläggning av
parkeringssituationen

En inventering av allmänna parkeringsytor i Mölnlycke centrum gjordes 2017. Mölnlycke centrum utvecklas ständigt, vilket medför ett förändrat parkeringsbehov. För att kunna planera för förändringar behöver vi utgå
ifrån hur dagens parkeringsplatser används.  Läs mer om kartläggningen i rapporten här. PDF

Framtida scenarier

Som en fortsättning på kartläggningen av parkeringssituationen har en fördjupning av möjliga framtida scenarier för parkeringsfrågan i Mölnlycke centrum genomförts. Läs mer om framtidsscenarierna här. PDF