Kontakt
Lyssna

Stadsbyggnadsstudie - Mölnlycke centrum

Två leende barn med Mölnlycke centrum i bakgrunden

Mötas i Mölnlycke. Bild: Emmy Jonsson

För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar har förvaltningen fått i uppdrag att göra en stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå, med särskilt fokus på attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Syftet med studien är att ta fram en inriktning för Mölnlycke centrumutveckling.

Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum har sammanfattats i en kortversion och flera utredningar har tagits fram eller pågår. Detta för att få ett brett beslutsunderlag, inför politisk behandling och inriktning under hösten 2019.
Rapporten Mötas i MölnlyckePDF
Kortverison av rapporten Mötas i MölnlyckePDF

Under april och maj månad kontaktade vårt undersökningsföretag Origo Group tusen mölnlyckebor för en telefonintervju om Mölnlycke centrum. Sammanställningen är redovisad i rapport ”Medborgarundersökning för Mölnlycke centrum”, juni 2019.

Medborgarnas uppfattning om centrums utbud, service, upplevelser och tjänster ger värdefull information för centrums utveckling framöver.

Inom ramarna för stadsbyggnadsstudien har vi fördjupat oss inom bland annat trafik och mobilitet. Läs mer här.