Kontakt
Lyssna

Stadsbyggnadsstudie - Mölnlycke centrum

För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar gavs ett politiskt uppdrag att göra en stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå, med särskilt fokus på attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Syftet med studien är att ta fram en inriktning för Mölnlyckes centrumutveckling.

Stadsbyggnadsstudien beskriver ett tätare Mölnlycke med fler bostäder, verksamheter och service för att uppnå ett stadsmässigt och levande centrum, med goda villkor för både handel, verksamheter och boende. Studien tar ett helhetsgrepp med strategier för Mölnlyckes centrumutveckling, så att framtida förändringar, både på kort och lång sikt, kan gå mot samma mål – en modern småstad med puls.

Stadsbyggnadsstudien med utredningar har sammanfattats i rapporten ”Vi möts i Mölnlycke”. Studien med fördjupade utredningar finns tillgängliga på hemsidan och mellan 29 november – 13 december även på Mölnlycke kulturhus och i kommunhusets reception.

Vill du prata med oss? Vi finns på plats i kulturhuset:

  • Fredag 6 december kl.10-12
  • Tisdag 10 december kl.16-18 med politiker på plats kl.16.45-17.45
  • Fredag 13 december kl.10-12

Mål och strategier i stadsbyggnadsstudien utgör underlag för inriktning för Mölnlycke centrums utveckling på både kort och lång sikt. Efter årsskiftet är det dags för politiska beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Rapporten Vi möts i MölnlyckePDF

Inom ramarna för stadsbyggnadsstudien finns fördjupade utredningar inom bland annat trafik och mobilitet. Läs mer här.