Programförslaget i text och bild

Programområdet och dess vision

Programområdet omfattar området norr om Biblioteksgatan och sträcker sig till Kyrkvägen i norr, Ekdalavägen i väster och till Mölnlycke fabriker i öster.

Programmet syftar till att studera möjligheten att utveckla Mölnlycke norra centrum med bostäder och ytterligare service genom komplettering och ombyggnad av befintlig bebyggelse. Vidare ska frågor som tillgång till gröna miljöer, områden för rekreation och lek samt gestaltning av stadsmiljön studeras. Trafiksituationen i centrala Mölnlycke kommer också att studeras.

Visionen och målsättningen för utveckling av Mölnlycke norra centrum är att skapa en attraktiv, grön, trygg, väl kollektivtrafikförsedd stad med en blandning av bostäder med olika upplåtelseformer med närhet till gröna miljöer av olika karaktär samt ett brett utbud av handel och annan service. 

Programförslaget var utställt på samråd 22 maj - 24 juni.

Programförslaget i text och bild

Tänkbara utvecklingsscenarier för några platser i centrum

(klicka på bilderna för att se dem i ett större format)

Centralvägen i dag (foto)

Centralvägen i framtiden (fotomontage)

Allén i dag (foto)

Allén i framtiden (fotomontage)

Norr om Ekdalaskolan i dag (foto)

Norr om Ekdalaskolan i framtiden (fotomontage)

Idrottsvägen i dag (foto)

Idrottsvägen i framtiden (fotomontage)

Flygbild över Mölnlycke fabriker i dag

Skissbild över Mölnlycke fabriksområde