Lyssna

Planändring Djupedalsäng 1:18

Kommunen har påbörjat arbete med att ta fram planändring för detaljplanen Djupedalsäng 1:18.

Planens formella namn: Detaljplan för Djupedalsäng 1:18
Se detaljplanen på kartan.länk till annan webbplats

Planen antogs av kommunfullmäktige den 18 maj 2020.

Planändringen har överklagats och kommer att behandlas av Mark- och miljödomstolen inom 3-12 månader. Efter beslut i Mark- och miljödomstolen finns möjligheten att överklaga beslutet till Mark- och miljööverdomstolen. 

Syftet med planändringen är att möjliggöra en flexibel användning av marken för bostadsändamål inom fastigheten Djupedalsäng 1:307 i södra Mölnlycke. Planändringen innebär en utökning av byggrätten inom fastigheten.
Planändringen är förenlig med syftet för gällande detaljplan och med kommunens översiktsplan, ÖP2012.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här.länk till annan webbplats

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Sofia Wannerskog
031-724 88 39
anna.wannerskog@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret