Kontakt
Lyssna

Planändring Djupedalsäng 1:18

Kommunen har påbörjat arbete med att ta fram planändring för detaljplanen Djupedalsäng 1:18.

Planens formella namn: Detaljplan för Djupedalsäng 1:18
Se detaljplanen på kartan.länk till annan webbplats

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att justera den yta inom fastigheten där byggnad får uppföras.

Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.


Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKarta

Status och dokument

Ordlista

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggstart

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Sofia Wannerskog
031-724 88 39
anna.wannerskog@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret