Kontakt
Lyssna

Nya bostäder i Säteriet

I Säteriet planerar Förbo AB för cirka 300 bostäder och cirka 10 000 kvadratmeter lokaler. Med i planen finns även plats för en ny förskola och ett p-hus. Visionen är att utveckla den attraktiva och centrala stadsdelen Säteriet.

Detaljplan Säteriet

Planens formella namn: Detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 m.fl. Se detaljplanen på kartan.länk till annan webbplats

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Exploatörsdrivet detaljplaneprojekt

Arbetet med den här detaljplanen är en del av Härryda kommuns pilotprojekt med exploatörsdrivna detaljplaneprojekt. Exploatör är Förbo AB.

I pilotprojektet är det exploatören som tar fram utredningar och underlag. Härryda kommun fungerar som rådgivande instans och som myndighet kontrollerar vi att underlaget fungerar juridiskt, och har ansvar för samråd
och granskning. För att detaljplanen ska antas krävs ett beslut av kommunfullmäktige.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggstart

Kontakt

Ställ frågor om planen till samordnaren:

Kenneth Fondén
plan@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret