Nya bostäder i Säteriet

Detaljplan Säteriet

I Säteriet planerar Förbo AB för cirka 300 bostäder och cirka 10 000 kvadratmeter lokaler. Med i planen finns även plats för en ny förskola och ett p-hus. Visionen är att utveckla den attraktiva och centrala stadsdelen Säteriet.

Planens formella namn: Detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 m.fl. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats.

Exploatörsdrivet detaljplaneprojekt

Arbetet med den här detaljplanen är en del av Härryda kommuns pilotprojekt med exploatörsdrivna detaljplaneprojekt. Exploatör är Förbo AB.

I pilotprojektet är det exploatören som tar fram utredningar och underlag. Härryda kommun fungerar som rådgivande instans och som myndighet kontrollerar vi att underlaget fungerar juridiskt, och har ansvar för samråd
och granskning.

Detaljplanen överlämnas nu till kommunstyrelsen för antagande den 21 oktober 2021. Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen den 11 november 2021.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här. Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till samordnaren:

Kenneth Fondén
plan@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret