Lyssna

Mölnlycke stationsområde

Flygfoto över Mölnlycke centrum 2015. Foto: Ulf Magnusson

Härryda kommun har arbetat med att ta fram förslag till ett nytt attraktivt stationsområde i centrala Mölnlycke som klarar framtidens behov av hållbart och smidigt resande i kombination med bostäder, service, verksamheter och butiksnäring. 

Sedan sommaren 2017 har planeringen saktat in. Det har varit osäkert om en statlig satsning på tågsträckan förbi Mölnlycke funnits med och varit finansierad i den nationella planen för ett förstärkt transportnät.

I väntan på besked från staten har utvecklingen av stationsområdet ingått i den mer övergripande Stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke centrum där planer finns kvar på en utbyggd tågstation längs den nya Götalandsbanan.

Det finns också planer på nya bostäder, verksamheter och service i området runtomkring stationsområdet. Ett levande område där man möts, tar sig vidare, bor, arbetar och kan göra ärenden, är en viktig del för att vidareutveckla Mölnlycke som ett attraktivt samhälle som lockar till sig nya invånare, resenärer och besökare.

Här kan du läsa mer om regeringens senaste besked kring Götalandsbanan och den del som berör tågsträckan genom Mölnlycke och resten av Härryda kommun.