Kontakt
Lyssna

Mölnlyckemotet

Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Mölnlyckemotets södra del. Planområdet omfattar till största delen obebyggd mark både öster och väster om Säterivägen. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla området genom att skapa både en välkomnande entré till Mölnlycke och nya strategiska lägen för verksamheter.

Planens formella namn: Detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke. Se detaljplanen på kartan.länk till annan webbplats

Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Mölnlyckemotet genom att med den befintliga naturen och ny bebyggelse åstadkomma både en välkomnande entré till Mölnlycke och nya
strategiska lägen för verksamheter. I planen ingår också en ny hållplats för expressbussar samt en säkrare och mer attraktiv cykelförbindelse mot Mölndal och Göteborg. Nya hållplatslägen och förbättrad tillgänglighet med cykel skapar även bättre förbindelser med Mölnlycke företagspark norr om motet.

Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.


Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Planprogram

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggstart

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Nina Hannula, planarkitekt
031-724 62 56
nina.hannula@harryda.se

Fastighetsfrågor
Robin Axelsson, mark- och exploateringsingenjör
031-724 87 32
robin.axelsson@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret